Assistent wetenschap & technologie

Processtatus 

Gepauzeerd: De ontwikkeling of koppeling van een keuzedeel kan tijdelijk worden aangehouden. De reden hiervoor kunt u bij ons opvragen.

Beschrijving 
In het basis- en voortgezet onderwijs krijgt wetenschap & technologie (w&t) een structurele plaats door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Dit onderzoekend en ontwerpend leren wordt zeer uiteenlopend ingevuld door middel van experimenten en proefopstellingen, het maken van prototypes, gastlessen door wetenschappers en ouders die in de techniek werkzaam zijn en excursies naar centra met geavanceerde apparatuur zoals 3D-printers en lasercutters. De assistent wetenschap & technologie: -verzorgt ondersteunende begeleiding bij de uitvoering van deze w&t-programma-onderdelen, -draagt ideeën aan voor invulling, uitbreiding en verdieping van w&t, -helpt voorwaarden creëren door materialen te verzamelen, techniektorens en andere tools op peil te houden, ruimtes in te richten voor experimenten en proefopstellingen, gastlessen en excursies te regelen.