Analyseren van biobased polymeren

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
De biobased economie wordt een steeds belangrijker onderdeel in onze samenleving. De agrarische sector zal daarbinnen steeds meer gaan samenwerken met de chemische sector. Op het gebied van de materialen binnen de biobased economie zijn analisten nodig die kennis hebben van biobased polymeren. Dit keuzedeel bevat een specialisatie op het gebied van de synthese en analyse van (bio)polymeren.  In de kunststofindustrie spelen (bio)polymeren en recycling een steeds grotere rol. Analisten en chemici hebben goede kansen op de arbeidsmarkt in de context van de biobased economy en doorstroommogelijkheden naar de opleidingen chemie en chemische technologie.