Analyseren van biobased polymeren

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De biobased economie wordt een steeds belangrijker onderdeel in onze samenleving. De agrarische sector zal daarbinnen steeds meer gaan samenwerken met de chemische sector. Op het gebied van de materialen binnen de biobased economie zijn analisten nodig die kennis hebben van biobased polymeren. Dit keuzedeel bevat een specialisatie op het gebied van de synthese en analyse van (bio)polymeren.  In de kunststofindustrie spelen (bio)polymeren en recycling een steeds grotere rol. Analisten en chemici hebben goede kansen op de arbeidsmarkt in de context van de biobased economy en doorstroommogelijkheden naar de opleidingen chemie en chemische technologie.