De tevredenheid van mbo-studenten over de gelopen stages en leerbanen in 2021 is groot, ondanks het coronajaar. Ze geven hun stage gemiddeld een 8,2. Ook hun begeleiders op de werkvloer beoordelen de stages hoog, met maar liefst een 7,6 gemiddeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse BPV Monitor van SBB.

Met de BPV Monitor onderzoekt SBB de kwaliteit en tevredenheid over stages en leerbanen (beroepspraktijkvorming of bpv) per opleiding, school en sector. Praktijkopleiders krijgen tegen het einde van de stage of leerbaan een uitnodiging voor het invullen van een enqu�te. Ook de mbo-student wordt benaderd. In totaal hebben ruim 51.000 praktijkopleiders en bijna 9.000 mbo-studenten de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar.

Lees de rapportage van de BPV Monitor

Begeleiding en inzet scoren hoog

Mbo-studenten en praktijkopleiders zijn in 2021 zelfs meer tevreden dan in 2020. De studenten zijn het meest te spreken over de begeleiding vanuit het leerbedrijf, 92% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Van de praktijkopleiders is 85% (zeer) tevreden over de inzet en motivatie van de student. Directievoorzitter SBB Hannie Vlug licht toe: "Ik ben ontzettend trots op de goede resultaten van de BPV Monitor. Leren in de praktijk door een stage of leerbaan is een essentieel onderdeel voor mbo-studenten om hun diploma te halen. En ook in een jaar waarin lockdowns aan de orde van de dag waren, hebben veel mbo-studenten toch hun stages naar tevredenheid kunnen volbrengen. Daar doen we het voor."

Investeren in mbo-studenten

De resultaten van de recent uitgekomen JOB Monitor, een onderzoek naar tevredenheid van mbo-studenten over hun opleiding, stage en begeleiding schetst eenzelfde beeld als de BPV Monitor. Mbo-studenten geven aan positief te zijn over de begeleiding tijdens de bpv vanuit het leerbedrijf.

Binnen het mbo wordt veel ge�nvesteerd in de bpv van mbo-studenten door erkende leerbedrijven, omdat het een belangrijk onderdeel is van de opleiding. SBB ziet erop toe dat mbo-studenten bij een leerbedrijf leren wat ze moeten leren om een mbo-diploma te behalen, dat er deskundige begeleiding is door een praktijkopleider en dat het bedrijf een (sociaal) veilige leeromgeving kan bieden. Deze werkwijze is uniek in Nederland en zien we alleen binnen het mbo.

Invloed corona

Net als in 2020 lijkt de coronacrisis geen invloed te hebben op de tevredenheid over de bpv. De crisis heeft wel gezorgd voor onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de bpv, of de invulling ervan. Toch is 87% van de bpv volgens planning verlopen en kent slechts 13% een andere invulling. Bijvoorbeeld door de student alternatieve opdrachten te geven of oplossingen te bedenken zoals het opzetten van een pop-uprestaurant.

Infographic BPV Monitor 2022

Lees de rapportage van de BPV Monitor