Mbo-studenten gaven hun stages en leerbanen in 2020 gemiddeld een 8,1. Van de praktijkopleiders die de studenten begeleiden bij het erkende leerbedrijf, krijgen de stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Dat blijkt uit de vijfde BPV Monitor die SBB vandaag publiceert. Ondanks de coronacrisis zijn dit mooie resultaten.

Naast de rapportcijfers, die hetzelfde waren als in 2019, laat de BPV Monitor 2020 nog meer interessante data zien. Zo zijn studenten zeer tevreden over de begeleiding van het leerbedrijf (91%) en is 90% van de studenten tevreden over de uitvoering van hun stage. Leerbedrijven kunnen dat alleen maar onderstrepen: 87% zegt tevreden te zijn over de uitvoering van de stages.

Mogelijkheid om leerdoelen te behalen

Van de studenten was 69% tevreden over de voorbereiding door het leerbedrijf op de stage. In het jaar daarvoor was dat percentage hetzelfde. Van alle ondervraagde praktijkopleiders was 74% tevreden over de voorbereiding op de stage vanuit de school. Daarnaast bleek uit de enquêtes dat zowel studenten (83%) als praktijkopleiders (72%) te spreken waren over het aantal contactmomenten.

Studenten zijn tevreden over de mogelijkheden om hun leerdoelen te behalen bij het leerbedrijf. De praktijkopleiders prijzen zich gelukkig met de studenten, aangezien het merendeel tevreden is over de inzet van de studenten. Ze geven aan dat de meeste studenten hun leerdoelen binnen de stage of leerbaan behaald hebben.

Coronajaar

Van de stages die vanaf mei 2020 hebben plaatsgevonden is 80%, ondanks het crisisjaar, op normale wijze afgerond. Een vijfde werd op een andere wijze ingevuld. Bij een andere invulling van de stage of leerbaan ging het om 36% digitaal, 44% andere werkzaamheden, 9% andere afdeling en 33% anders.

Vakmensen van de toekomst hard nodig

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB, is blij met de resultaten: “Dit is een enorme opsteker voor studenten. Ondanks corona hebben de meesten hun vak toch in de praktijk kunnen leren. Goed nieuws voor de student, maar ook voor de arbeidsmarkt. Zonder de samenwerking tussen leerbedrijven en het beroepsonderwijs zou dit niet zijn gelukt. We zagen tekorten ontstaan aan stageplekken en leerbanen, maar door de gezamenlijke inzet is het toch gelukt om veel studenten een stage of leerbaan aan te bieden. Dat is een groot compliment waard.”

Kwaliteit verbeteren

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband sinds 2016 de kwaliteit en tevredenheid van het leren in de praktijk. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student.

In 2020 werden ruim 178.000 praktijkopleiders en een kleine 20.000 studenten uitgenodigd voor een evaluatie van de bpv-periode. Ruim 37.000 praktijkopleiders en bijna 8.000 studenten vulden de vragenlijst volledig in. 

BPV monitor