Vandaag benoemde het algemeen bestuur van SBB Claudia Reiner als lid van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur. Tegelijk droeg het algemeen bestuur Reiner voor bij de minister van OCW als roulerend voorzitter van SBB.

Door het vertrek van Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink ontstond een vacature in het bestuur van SBB. De gezamenlijke werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben Claudia Reiner voorgedragen als opvolger. Reiner is onder andere bestuurslid van MKB-Nederland, vicevoorzitter van Techniek Nederland en directeur bij Caris & Reiner B.V.

Samenwerking heel relevant en nodig

"Ik ben verheugd met deze eervolle benoeming", zegt Reiner. "Juist in deze periode van grote transities en maatschappelijke uitdagingen is samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven heel relevant en nodig. Samen kunnen we mooie dingen bereiken voor het mbo en het bedrijfsleven. Ik zie uit naar de samenwerking."

Roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap van SBB wordt per jaar afwisselend vervuld door de voorzitter van de MBO Raad en een werkgevers- of werknemerslid van het dagelijks bestuur. In 2021 is Adnan Tekin van de MBO Raad de voorzitter. Naar verwachting zal de minister van OCW Reiner benoemen als roulerend voorzitter. Zij wordt dan in 2022 voorzitter.