Een duidelijk beeld krijgen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, zoals de vervangings- en uitbreidingvraag, de trends en de aansluiting van de opleiding tot goud- en zilversmid. Dat is het doel van het arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden, dat Rijnland Advies deze zomer uitvoert.

Het laatste arbeidsmarktonderzoek voor de goud- en zilversmedenbranche dateert alweer van ruim acht jaar geleden (Dittmeijers’ Research, 2013). Reden voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB om dit opnieuw op te pakken. Dit gebeurt in samenwerking met de branchevereniging Federatie Goud en Zilver (FGZ) en Vakschool Schoonhoven. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Meld- en expertisepunt en de FGZ, ondersteund door de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV).

Belangrijk dat ondernemers zich in vragen herkennen

In een werksessie hebben de betrokken partijen samen de contouren van het onderzoek en relevante vragen bepaald. Het is natuurlijk belangrijk dat ondernemers zich in de vragen herkennen en dat zij profijt hebben van de resultaten. Daarom is ook een aantal ondernemers betrokken bij het meekijken met de vragen. Door een selectie te maken van de vragen uit het eerdere arbeidsmarktonderzoek kunnen straks de resultaten van nu vergeleken worden met de bevindingen van acht jaar geleden en zelfs van 12 jaar geleden.

Nieuwe vragen toegevoegd

Ook nieuwe vragen worden toegevoegd. Zijn beginnende beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld voldoende voorbereid op ondernemerschap? Welke behoefte bestaat er bij ondernemers en medewerkers aan modules voor verbreding en verdieping van hun kennis in het kader van een leven lang ontwikkelen? En hoe staat het bijvoorbeeld met het aandeel van de verkoop via internet?

Behoefte aan nieuwe instroom

Vervolgens wordt een online enquête uitgezet bij de leden van de branchevereniging, leden van het Gilde van Goudsmeden, door SBB erkende leerbedrijven en overige bedrijven. De resultaten moeten licht werpen op de omvang van de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt en daarmee op de behoefte aan nieuwe instroom in de komende jaren. Verder wordt het trendrapport Specialistisch vakmanschap(externe link) van SBB uit 2020 benut om de daar gesignaleerde algemene en specifieke trends te toetsen op hun herkenbaarheid voor de goud- en zilversmeden. "Het schetsen van arbeidsmarktperspectief helpt in het trekken van 'volle klassen'", zegt Patrick Thio, directeur FGZ.

Input voor actualisatie kwalificatiedossiers

De vragen in de eerdere arbeidsmarktonderzoeken waren vooral gericht op de bedrijven. Nieuw in het huidige arbeidsmarktonderzoek is dat ook vragen worden meegenomen over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers, die voor 2022 op de rol staan. Vakschool Schoonhoven is de enige aanbieder in Nederland van opleidingen tot goud- en zilversmid. Door toevoeging van onderwijsgerelateerde vragen kan Vakschool Schoonhoven het onderwijsaanbod verder verbeteren en nog beter op de arbeidsmarktontwikkelingen laten aansluiten.

Uit de startblokken

Binnenkort wordt een vooraankondiging verzonden naar de beoogde respondenten. De dataverzamelingsperiode loopt van mei tot augustus. Het eindrapport van het arbeidsmarktonderzoek wordt eind september 2021 verwacht.