Mbo-certificaten voor keuzedelen

Student plafond- en wandmontage

Digitalisering en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de arbeidsmarkt. De veranderingen vragen om een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt daarin een belangrijke rol.

Antwoord op een scholingsvraag

Werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs kunnen een keuzedeel volgen en met een mbo-certificaat afronden. Dit zijn kleine beroepsgerichte onderdelen, waarmee antwoord wordt gegeven op een scholingsvraag in een regio of sector. Op voorstel van SBB verbindt de minister van OCW aan steeds meer keuzedelen een mbo-certificaat. Het resultaat wordt opgenomen in het diplomaregister.

NB In mei 2018 starten ook pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van een kwalificatie.

Samenwerking

SBB werkt samen met NRTO, MBO Raad, VNO-NCW en de vakbonden om mbo-certificaten voor keuzedelen te versterken. Zie ook de handreiking certificaten van het Kennispunt Onderwijs & Examinering en SBB.

Bekijk de relevante keuzedelen

Doe een voorstel