Mbo-certificaten

Student plafond- en wandmontage

Veranderende beroepen en beroepsvereisten vragen vaak een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen is daarom steeds belangrijker. Keuzedelen lenen zich daar goed voor. Het volgen van een of meer relevante keuzedelen in het mbo vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

Certificaten voor keuzedelen

Sinds 1 oktober 2016 kunnen werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en met een certificaat afronden. Het behaalde certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister. De minister heeft al aan 38 keuzedelen een mbo-certificaat verbonden. De regeling en onderbouwing vindt u in onderstaande pdf’s. Inmiddels heeft SBB een tweede reeks van 48 keuzedelen voorgedragen voor een mbo-certificaat. Naast de 48 keuzedelen bevat het advies aanbevelingen om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken voor leven lang ontwikkelen.

Samenwerking

SBB werkt samen met NRTO, MBO Raad, VNO-NCW en de vakbonden om mbo-certificaten voor keuzedelen te versterken. De publicaties van deze partijen uit onderwijs en bedrijfsleven over dit onderwerp vindt u hieronder. Zie ook de handreiking certificaten van de MBO Raad.

NRTO

ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

Lees verder

MBO Raad

Voor starters, doorstarters en herstarters is het mbo dé plek om geschoold te worden voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Dat is de kern van het position paper leven lang ontwikkelen van de MBO Raad.

Lees verder

VNO-NCW

Excellent onderwijs op alle niveaus is een belangrijke toeleverancier van goed opgeleid talent voor ondernemingen. De aansluiting van het publieke en private onderwijs op economische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt steeds belangrijker.

Lees verder

FNV en AOb

De FNV en AOb vinden scholing en ontwikkeling van essentieel belang om de arbeidsmarktpositie van werkenden te versterken en hun wend‐ en weerbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Lees verder

Bekijk de relevante keuzedelen