Verzoekformulier

Wie in Nederland in een gereglementeerd beroep wil werken, moet een verzoek indienen bij de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit geldt ook voor mensen die een buitenlands diploma hebben behaald. Een diplomawaardering geeft een goede indicatie van de waarde van een buitenlands diploma in Nederland.

De afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking werkt samen met Nuffic om advies uit te brengen over de waarde van buitenlandse diploma’s in Nederland. SBB is het expertisecentrum voor buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau.

Bevoegde autoriteiten, zoals DUO en CIBG, kunnen via onderstaande knop gratis advies krijgen over de waarde van buitenlandse diploma’s op mbo-niveau.

Gegevens bevoegde autoriteit Gegevens diplomahouder Gegevens gevolgde opleiding Documenten Controleren & verzenden

Gegevens bevoegde autoriteit