Student en praktijkopleider van de opleiding tot instrumentmaker

Mbo-diploma in het buitenland: Europass CS

Het Europass Certificaatsupplement (CS) is een korte en praktische beschrijving van een Nederlands mbo-diploma. Hiermee laat de gediplomeerde aan buitenlandse bedrijven zien wat die kan.

De informatie komt rechtstreeks uit de kwalificatiedossiers die door de minister van OCW zijn vastgesteld. Het CS is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Aanvraag (Europass) certificaatsupplement

Aanvraagformulier

Gratis of betaald

Een CS aanvragen? Kies tussen een gratis en een betaald CS.

Oud Nederlands mbo-diploma

SBB geeft verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat vermeld met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring gebruikt de gediplomeerde voor werk of een opleiding in Nederland.

Aanvraag verklaring waarde oud Nederlands mbo-diploma

Aanvraagformulier

AC-verklaring

In de EU-lidstaten (waaronder Nederland) en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn verschillende beroepen gereglementeerd of beschermd. Dit zijn beroepen waarvoor wettelijke toegangsregelingen gelden, zoals voor de apothekersassistent. Daarnaast bestaat in Nederland een aantal gereglementeerde opleidingen.

Aanvraag AC-verklaring

Aanvraagformulier

Waardering buitenlandse diploma's

Met een diplomawaardering heeft u een goede indicatie van de waarde van uw buitenlandse diploma in Nederland. Zo vindt u gemakkelijker een baan of een passende studie.

Voor wie?

Inburgeraars en andere buitenlandse diplomahouders, werkgevers, onderwijsinstellingen.

Waar?

Het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW). Dit is het gezamenlijke digitale loket van SBB en Nuffic, dat alle aanvragen voor diplomawaardering verwerkt.

Aanvragen?

Wilt u een diplomawaardering aanvragen?

Placeholder afbeelding

Verklaring behaald diploma

Heeft u een mbo-diploma behaald maar bent u dit kwijtgeraakt? Kijkt u eerst op de website van DUO of u een vervangend document kunt aanvragen of downloaden.

Blijkt dat DUO geen diplomagegevens van u heeft? Afhankelijk van de sector waarin uw diploma valt, heeft SBB mogelijk een vervangend document voor u. Dit is geen kopie van uw diploma, maar een verklaring dat u het diploma heeft behaald.

Ga naar DUO

Aanvraag verklaring behaald diploma

Aanvraagformulier

Buitenlands diploma

Als u weet wat het buitenlandse diploma van een (aankomende) student waard is, dan kunt u het instroomniveau voor een mbo-opleiding bepalen.

Onderwijsinstellingen kunnen gratis advies krijgen over de waarde van buitenlandse diploma's. Dit geldt ook voor internationale schakelklassen (ISK’s) die zijn verbonden aan een mbo-instelling.

Heeft de student de opleiding niet afgerond? Dan is een opleidingswaardering mogelijk.

Is de student zijn diploma en/of vakkenoverzichten kwijtgeraakt en kan hij deze ook niet meer veilig opvragen? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. We stellen dan een indicatie onderwijsniveau (ION) op.

Waardering buitenlandse diploma’s bevoegde autoriteiten

Verzoekformulier