Student en praktijkopleider van de opleiding tot schoenhersteller

Mbo-diploma

De bestaande of nieuwe medewerker heeft een leerbaan, gericht op het halen een mbo-diploma. Het gaat om beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf, beroepsgerichte vakken en generieke vakken zoals loopbaan en burgerschap, taal en rekenen.

Wilt u meer weten over opleidingen en beroepen op mbo-niveau? KiesMBO.nl geeft antwoord op al uw vragen.

Naar KiesMBO.nl

Mbo-certificaat

De bestaande of nieuwe medewerker heeft een leerbaan, gericht op het behalen van een mbo-certificaat waarmee die in staat is een afgerond takenpakket uit te voeren. Het gaat om een deel van een mbo-opleiding, dat wordt afgesloten met een examen.

De duur hangt af van de leer- en werkervaring van de medewerker. Die leert vooral op de werkvloer, aangevuld met onderwijs op dezelfde locatie of op een school. Het mbo-certificaat wordt vastgelegd in het diplomaregister van DUO.

Er bestaan al circa 40 beroepsgerichte mbo-certificaten. Bekijk ze in het register Kwalificatiestructuur.

Student en praktijkopleider van de opleiding tot facilitair medewerker

Praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Deze leerbaan is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring.

Welke stappen moeten samenwerkingsverbanden in een arbeidsmarktregio zetten om dit te realiseren? De Programmaraad maakte een infographic met de stappen en de verantwoordelijkheden van de partners. Bekijk de infographic op samenvoordeklant.nl.

Naar samenvoordeklant.nl