Mbo-diploma

De bestaande of nieuwe medewerker heeft een leerbaan, gericht op het halen een mbo-diploma. Het gaat om beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf, beroepsgerichte vakken en generieke vakken zoals loopbaan en burgerschap, taal en rekenen.

Wilt u meer weten over opleidingen en beroepen op mbo-niveau? KiesMBO.nl geeft antwoord op al uw vragen.

Naar KiesMBO.nl Externe link

Mbo-certificaat

De bestaande of nieuwe medewerker heeft een leerbaan, gericht op het behalen van een mbo-certificaat voor een afgerond takenpakket. Het gaat om een onderdeel van een mbo-opleiding, dat wordt afgesloten met een examen.

De duur hangt af van de leer- en werkervaring van de medewerker. Die leert vooral op de werkvloer, aangevuld met onderwijs op dezelfde locatie of op school. Het mbo-certificaat wordt vastgelegd in het diplomaregister van DUO.

Er bestaan al meer dan 300 mbo-certificaten. Bekijk ze in het register Kwalificatiestructuur. Daar vindt u ook de certificaten voor beroepsgerichte onderdelen en de veelgestelde vragen.

Praktijkverklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. Praktijkleren met de praktijkverklaring biedt dan uitkomst: kortdurende scholing voor eenvoudige werkzaamheden, die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren.

Deze leerbaan is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, of met startkwalificatie als verder leren lastig is. De medewerker ontvangt een praktijkverklaring voor de geleerde werkprocessen. Mbo-scholen verstrekken die als onderdeel van een mbo-verklaring.

Praktijkloket

Scholen kunnen maatwerktrajecten en praktijkverklaringen opstellen voor de leerling, student of deelnemer. Deze vraagt u aan bij het Praktijkloket, door in te loggen in MijnSBB. Het Praktijkloket biedt ook begeleidingsformulieren met leerdoelen, zodat de praktijkopleider weet welke vaardigheden aan de orde moeten komen.

Al meer dan 250 pro/vso-scholen en 30 mbo-scholen gebruiken het Praktijkloket. Wilt u als school graag toegang tot het Praktijkloket? Neem contact op met de regionaal adviseur van SBB.

Bekijk de video

Praktijkleren op maat in het mbo. Wat levert het op voor werkgever en werknemer? Bekijk de video van tweeënhalve minuut.

Meer weten?

Wilt u werk maken van scholing via praktijkleren in het mbo? Gebruik de communicatiemiddelen die wij voor u ontwikkelden.