Generieke kwalificatie-eisen

Controle in een kaasfabriek

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's. Naast specifieke, op het beroep gerichte kwalificatie-eisen stelt de minister generieke eisen vast: taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Nederlandse taal

De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor Nederlands zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Het betreft de volgende referentieniveaus:

  • voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F
  • voor kwalificaties op niveau 4: 3F

Lees meer op Overheid.nl >

Rekenen

De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor rekenen zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Het betreft de volgende referentieniveaus:

  • voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F
  • voor kwalificaties op niveau 4: 3F

Lees meer op Overheid.nl >

Loopbaan en burgerschap

De kwalificatie-eisen voor Loopbaan en burgerschap zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Lees meer op Overheid.nl >

Engels (alleen voor niveau 4)

De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor Engels zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Het betreft de volgende referentieniveaus:

  • lezen en luisteren: B1
  • schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2

Lees meer op Overheid.nl >