Leerbedrijvenenquête

Student en praktijkopleider in AV, multimedia en gaming

Als erkend leerbedrijf kent u de markt in uw regio, de studenten en de inhoud van de opleidingen. U kunt als beste inschatten welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Voor de volgende thema's zetten we de leerbedrijvenenquête in:

Kans op werk

Jaarlijks onderzoeken wij ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en het werven van personeel. Met behulp van deze enquête brengen we de kans op werk voor mbo-studenten in kaart. Studenten kunnen hierdoor een beter onderbouwde keuze voor een studie maken en bedrijven krijgen de benodigde vakmensen.  

Resultaten leerbedrijvenenquête Kans op werk 2019

Kans op stage

Jaarlijks onderzoeken wij ontwikkelingen op de stagemarkt. Met behulp van deze enquête brengen wij de kans op stage voor mbo-studenten in kaart. Zo kunnen we studenten en scholen goed informeren welke opleidingen de beste kansen op stageplaatsen en leerbanen bieden.

Tevredenheid aansluiting mbo-arbeidsmarkt

Op verzoek van het het ministerie van OCW wordt onderzocht hoe tevreden bedrijven zijn over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. SBB rapporteert de uitkomsten aan het ministerie en het ministerie rapporteert vervolgens aan de Tweede Kamer. De uitkomsten worden ook besproken binnen de sectorkamers.

Het onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd. Het invullen van de enquête duurt maximaal vier minuten. Ook kunt u eventuele opmerkingen kwijt.

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf, de student en de bpv-begeleider van de school. De antwoorden helpen leerbedrijven, scholen en SBB de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

Lees meer >

Is de enquête anoniem?

Om u vragenlijsten op maat te kunnen aanbieden, gebruiken wij de bij ons bekende gegevens: uw erkenning, de regio en het soort bedrijf. Uw antwoorden verwerken wij anoniem. Wij verstrekken nooit individuele gegevens over bedrijven aan derden. De uitkomsten die we verwerken in rapportages zijn niet te herleiden tot specifieke bedrijven.

Gegevens aanpassen

Door in te loggen op MijnSBB kunt u uw gegevens aanpassen. Daar ziet u ook wat er over uw bedrijf is geregistreerd.

Inloggen op MijnSBB 

Meer informatie

Voor technische vragen kunt u een bericht sturen aan technical.support@tns-nipo.com.
Voor inhoudelijke vragen kunt u een bericht sturen aan info@s-bb.nl.

Zie ook: