Verwachte updates

De komende periode worden de volgende nieuwe gegevens verwacht:

September 2017

  • aandeel gediplomeerden met baan >= 12 uur, meting 2016 (ROA)
  • aandeel gediplomeerden met baan op niveau diploma >= 12 uur, meting 2016 (ROA)
  • definitief aantal ingeschreven studenten schooljaar 2016/2017 (DUO)
  • definitief aantal gediplomeerde studenten schooljaar 2015/2016 (DUO)