Werkwijze Doelmatigheid

Met de werkwijze Doelmatigheid zorgen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen voor een doelmatig onderwijsaanbod. Zo signaleren we jaarlijks bij welke kwalificaties landelijk mogelijk sprake is van zorg over de aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt. Omdat doelmatigheid een ingewikkeld thema is ontwikkelden we een infographic en een gesprekskaart.

Infograpic brengt proces in beeld

De infographic brengt het proces van de werkwijze Doelmatigheid in beeld. Dat begint met analyseren, onderzoeken en adviseren. Vervolgens besluiten we samen welke maatregelen we gaan nemen en uitvoeren. We kijken ook naar opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief, maar waar nog onvoldoende gediplomeerden zijn.

Gesprekskaart helpt bij duiding en advisering

Om kwalificaties te bespreken met (mogelijke) zorg door de marktsegmenten en sectorkamers ontwikkelden we de gesprekskaart Doelmatigheid met vragen en redeneerlijnen. De kaart kan worden gebruikt bij de duiding en advisering van de feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen en andere kwalitatieve informatie rondom een doelmatigheidsvraagstuk.