Kerncijfers mbo-kwalificaties

Onderwijsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een doelmatig onderwijs­aanbod: de student die een mbo-opleiding start, moet een reëel uitzicht hebben op een baan in het verlengde van diens opleiding. SBB ondersteunt doelmatige beleidskeuzes met feiten en cijfers over instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectief.

Interactief dashboard

Met een interactief dashboard ontsluiten we de informatie visueel en en vergroten we de actualiteit. Het dashboard geeft voor elke mbo-kwalificatie informatie over kerncijfers van onderwijs- en arbeidsmarkt: aantal studenten, gediplomeerden, doorstroom, aandeel dat werk op niveau vond en toekomstige kans op werk.

Gegevens van DUO, CBS, UWV en SBB

De kerncijfers van onderwijs- en arbeidsmarkt zijn beschikbaar op landelijk niveau en per arbeidsmarktregio. De gegevens komen onder andere van DUO, CBS, UWV en SBB. Ze worden doorgaans jaarlijks geüpdatet.