Doelmatigheid

Student en praktijkopleider in de detailhandel

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Een van de speerpunten is doelmatigheid. Dat wil zeggen dat het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt én dat publieke en private middelen effectief worden ingezet om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te waarborgen.

Dialoog

Een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk om samen tot een doelmatig opleidingsaanbod te komen. Feiten en cijfers zijn essentieel om deze dialoog goed te kunnen voeren. Bepaalde informatie op deze website kan aanleiding zijn om een overleg over doelmatigheid te starten. Het is belangrijk om te weten dat alle gegevens een agenderende en signalerende functie hebben. Zij vellen geen oordeel over de mate waarin sprake is van een (on)doelmatig opleidingsaanbod.

Uw invalshoek

Wilt u weten hoeveel studenten een opleiding volgen en wat hun kansen zijn op de arbeidsmarkt? Of wilt u het opleidingsaanbod van een school vergelijken met dat van andere scholen in de regio en in Nederland? Kies uw invalshoek en maak zelf uw eigen tabellen. 

Zelf aan de slag met cijfers


Adviezen

SBB brengt regelmatig adviezen uit waarin doelmatigheid een rol speelt. Die vindt u op de pagina Publicaties. Specifieke doelmatigheidsrapportages brengen we met ingang van 1 augustus 2015 niet meer uit.