Regioschets Twente

Ontwikkeling banen in Twente

De personeelstekorten in Twente houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt wat af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Twente 302.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de bouw en industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Twente stijgt het aantal banen vooral in zorg & welzijn. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, groothandel, ICT, bouw en uitzendbureaus dragen bij aan de banengroei. De ICT-sector is gering van omvang, maar doordat de groei relatief sterk is, zorgt het toch voor een duidelijke toename van banen.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met afnemende werkgelegenheid. Daar komen nu transport en industrie bij met een lichte krimp.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 12.510 vacatures op mbo-niveau in de regio Twente, 19 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de regio Twente is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 22.320 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 28 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in regio Twente schommelde de afgelopen jaren rond de 7.130. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, retail, entree, metaal en metalektro, en office.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Twente en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Twente, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Twente blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

“De industrie en bouw bieden relatief veel werkgelegenheid in Twente. In beide sectoren hebben werkgevers voor veel beroepen moeite om hun vacatures te vervullen. Techniek speelt op steeds meer terreinen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij de energietransitie, installatie van laadpalen voor elektrische auto’s en domotica (smart homes) om ouderen langer thuis te laten wonen of energie te besparen. De krapte in veel technische beroepen houdt de komende jaren aan in Twente. De arbeidsmarktperspectieven voor de meeste technische opleidingen zijn dan ook goed tot zeer goed. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de eisen aan technisch personeel snel veranderen. Ook in technische beroepen is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Saskia Grit (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.