Regioschets Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe

Ontwikkeling banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

De personeelstekorten in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt wat af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in de regio 307.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, uitzendbureaus, detailhandel en industrie zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn zorg & welzijn, bouw, uitzendbureaus, openbaar bestuur en industrie sterk vertegenwoordigd in de regio.

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe stijgt het aantal banen vooral in zorg & welzijn. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, bouw en uitzendbureaus dragen bij aan de banengroei. De ICT-sector kent relatief een sterke groei. De geringe omvang van deze sector zorgt er echter voor dat het positieve effect op de totale banengroei in de regio beperkt blijft.

In enkele sectoren daalt het aantal banen in 2020. Financiële diensten, landbouw en openbaar bestuur hebben al langer te maken met afnemende werkgelegenheid. Daar komen nu transport en industrie bij met een lichte krimp.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 18.490 vacatures op mbo-niveau in de regio, 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 20.000 mbo-studenten, ongeveer gelijk aan voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 28 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 5.900. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, welzijn, retail, groen, en gastvrijheid.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Stedendriehoek en Noordwest Veluwe en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

“De sector zorg & welzijn biedt veel werkgelegenheid, zeker in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. De personeelstekorten in de zorg houden aan, vooral voor zorgprofessionals op mbo-niveau 3 en hoger. Voor de echte tekortberoepen in de zorg is een gerichte opleiding noodzakelijk. Naast directe zorgberoepen, zijn er regionaal ook goede toekomstige kansen in medisch-technische beroepen. Door de groeiende rol van techniek en ICT en een complexere zorgvraag veranderen de gevraagde competenties en taken van zorgmedewerkers. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Saskia Grit (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.