Regioschets Rivierenland

Ontwikkeling banen in Rivierenland

De personeelstekorten in Rivierenland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt wat af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In 2020 telt Rivierenland naar verwachting 106.000 banen. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en uitzendbureaus zijn veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten mee die feitelijk in andere sectoren werken. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de landbouw en groothandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Rivierenland groeit het aantal banen vooral in zorg & welzijn, ICT, bouw, detailhandel, groothandel en uitzendbureaus.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met afnemende werkgelegenheid. Daar komen in 2020 industrie en transport bij met een zeer lichte krimp van het aantal banen.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 6.320 vacatures op mbo-niveau in de regio, 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Rivierenland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en transport en logistiek. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 7.370 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 34 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.360. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, groen, entree, retail, gastvrijheid en office.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Rivierenland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige schaarste aan personeel in Rivierenland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral nuttig wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

“In Rivierenland biedt de sector transport & logistiek goede perspectieven voor uiteenlopende beroepen: van laders & lossers tot vrachtwagenchauffeurs. Op langere termijn zal het werk in deze sector door technologische ontwikkelingen ingrijpend wijzigen. Denk daarbij aan autonoom rijdende vrachtwagens en gerobotiseerde distributiecentra. Ook in deze sector is het dus belangrijk om je te blijven ontwikkelen.” Jörgen Zegel (Arbeidsmarktadviseur UWV)

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag van werkgevers. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Rivierenland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, transport & logistiek, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.