Regioschets Noord-Limburg

Impact coronacrisis op economie en arbeidsmarkt

Na jaren van economische groei, groeide de economie al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis minder snel. Er was geen sprake van economische krimp, maar wel van een afnemende groei. De daling van de werkloosheid stagneerde. Economisch mindere tijden waren dus (waarschijnlijk) in aantocht. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit proces echter versterkt en versneld. Hoe snel Nederland en de rest van de wereld het effect van de coronacrisis te boven komen hangt af van een aantal factoren. Komt er snel een vaccin? Volgt er weer een nieuwe golf besmettingen? Hoe gedraagt het virus zich in andere delen van de wereld? Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de economie en arbeidsmarkt in Noord-Limburg.

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

De impact van de coronacrisis blijkt ook uit de WW-cijfers. In de eerste maanden na het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. Het aantal jongeren was hierin naar verhouding oververtegenwoordigd. Zij verloren aan het begin van de coronacrisis vaker hun baan dan de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in de periode maart tot en met augustus is in Noord-Limburg in 2020 ruim twee keer hoger dan in 2019. Dit komt door twee factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat. Naarmate een crisis langer duurt komt ook de werkgelegenheid van mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Omgekeerd geldt voor veel jongeren dat ze relatief snel weer aan het werk komen wanneer de economie aantrekt. Veel werkgevers zijn eerder geneigd jongeren aan te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt ruimer wordt.

Stagetekorten in het mbo

Ook op de stagemarkt is de impact van corona zichtbaar. SBB maakt de tekorten aan stages en leerbanen inzichtelijk in het kader van het actieplan stages/leerbanen. Op dit moment (begin maart) zijn er ruim 22.000 tekorten landelijk. In regio Noord-Limburg zijn de meeste tekorten voor opleidingen in de beroepsgroepen: Welzijn, Zorg, Transport en logistiek en Uiterlijke verzorging.

Arbeidsmarktspanning: vraag versus aanbod

Door de maatregelen die in maart 2020 ter preventie van een verdere verspreiding van het coronavirus werden genomen, daalde het aantal vacatures snel en steeg ook het aantal WW-uitkeringen flink. Dat leidde er in het eerste kwartaal van 2020 al toe dat er niet langer sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Noord-Limburg was de arbeidsmarktspanning in het eerste kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’, wat inhoudt dat de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten redelijk met elkaar in evenwicht zijn. In het tweede kwartaal nam de spanning op de arbeidsmarkt verder af. De typering bleef voor heel Nederland en voor Noord-Limburg echter gemiddeld.

Beroepen waar het eind 2020 lastig is om werk in te vinden zijn onder andere administratief-financiële beroepen (zoals administratief medewerkers), beroepen in de cultuursector (zoals bibliotheekmedewerkers) en beroepen in de dienstverlening, evenementen en reizen (zoals reisleiders).

Tegelijkertijd zijn er ook nog kansrijke beroepen waar meer vraag dan aanbod is, zoals ICT-beroepen (zoals BI-specialisten/data scientists en systeemontwikkelaars), maar ook zorgberoepen (zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG) en technische beroepen (zoals elektriciens, glasvezelmonteurs en tekenaars).

“Door de coronacrisis heeft de economie in Noord-Limburg in 2020 flinke klappen gehad. Dit uit zich in meer werklozen en minder vacatures. Met name jongeren zijn hard getroffen. In de loop van 2020 is de arbeidsmarkt een stuk ruimer geworden. Zodanig dat er in het tweede kwartaal van 2020 voor geen enkele beroepsklasse in Noord-Limburg meer sprake is van krapte. Zelfs binnen de richtingen zorg & welzijn, techniek en ICT – die de afgelopen jaren over het algemeen werden gekenmerkt door krapte – is er nu sprake van een ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Binnen de beroepsklassen zijn er echter grote verschillen waarneembaar en dus zijn er ook nu nog volop kansen. Het is nog altijd een goede keuze om een studie te kiezen in de richting van beroepen die in de afgelopen jaren gekenmerkt werden door krapte. Toch zien we dat bijvoorbeeld administratieve opleidingen nog altijd populair zijn onder jongeren, terwijl ze opleiden tot beroepen waarin minder werk te vinden is. Het is dus zaak om de studiekeuze mede te blijven baseren op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, misschien nog wel meer door de coronacrisis.” Jeroen de Quillettes (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Limburg, zie Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2020 ontstonden er 6.680 vacatures op mbo-niveau in de regio, een verschil van -14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 23 procent. In de regio Noord-Limburg is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen Transport en logistiek en Zorg.

Mbo-studenten

In 2020-2021 telde de regio ruim  8.150 mbo-studenten, dit is een vrijwel gelijk van 0 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 22 procent lager dan het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de  2.412. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Gastvrijheid, Metaal en metalektro en Retail.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd. Voor het volledige overzicht, zie de website van Kies mbo.