Regioschets Midden-Holland

Ontwikkeling banen in Midden-Holland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Midden-Holland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Midden-Holland 83.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en groothandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland zijn met name de bouw en groothandel sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Midden-Holland neemt vooral het aantal banen in de zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de detailhandel, ICT, groothandel, bouw en onderwijs dragen stevig bij aan de groei. De ICT kent zelfs relatief de sterkste groei.

“De ICT biedt momenteel regionaal volop kansen. Belangrijk is echter wel dat ICT’ers ook na het behalen van een diploma hun vakkennis steeds blijven bijspijkeren. Bovendien loont het om door te leren en zo verder te specialiseren. Vooral functies als programmeur, ontwikkelaar of tester zijn veelgevraagd.” Frank Verduijn (Arbeidsmarktadviseur, UWV)

In een tweetal sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Openbaar bestuur heeft in Midden-Holland al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komt nu een marginale krimp voor de industrie bij.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 4.700 vacatures op mbo-niveau in de regio, 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Midden-Holland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, zorg en gastvrijheid. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 5.700 mbo-studenten, gelijk aan voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 28 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (28%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 1.800. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, gastvrijheid, office en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Midden-Holland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Midden-Holland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Midden-Holland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.