Initiatieven Noordoost-Brabant

Hier worden de regionale initiatieven of projecten in beeld gebracht die vanuit scholen en/of het regionale bedrijfsleven gestart zijn om de kansen op de stage- en arbeidsmarkt te vergroten.

Agrifood Capital

Noordoost-Brabant heeft als ambitie om van deze regio ‘de topregio in agrifood’ te maken in 2020. In AgriFood Capital werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan een gezonde toekomst van de regio. ‘Waarom Noordoost-Brabant? Omdat we een unieke regio zijn wanneer het om voedsel gaat. Nergens anders is de agrifood keten zó compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als hier. Van boer tot bord, we hebben alles in huis. Gezamenlijk staan we voor een lange traditie in agrifood: de mensen in deze regio maken het verschil’
www.agrifoodcapital.nl

Logistiek platform Noordoost Brabant

'Stichting Platform Logistiek Noordoost Brabant is een initiatief opgezet vanuit ondernemers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost Brabant. Deze organisaties behartigen één gezamelijk belang: de in—en doorstroom van personeel in de logisieke sector bevorderen om zodoende een sterke logistieke hotspot te creëren. Ook wordt op deze manier proactief omgegaan met het dreigende tekort in de logistieke sector. Het platform richt zich op samenwerking, sociale innovatie en het imago van de sector transport & logistiek.'
www.logistiekplatformnoordoostbrabant.nl

De bouw werkt Noordoost Brabant

'De Bouw Werkt Noordoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in Noordoost Brabant, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. Doel is het tekort aan technisch opgeleid personeel verminderen. Convenantpartners streven ernaar jaarlijks minimaal  50 leerwerkplekken en 10 werkervaringsplekken te realiseren in de bouwsector.'
www.debouwwerkt-nob.nl

RAAT Noordoost Brabant

Op basis van het actieprogramma Zonder Zorg 2020 is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Noordoost-Brabant gemaakt. Er is in Noordoost-Brabant een werkgroep samengesteld vanuit het Bestuurders-HR-overleg. Naast zes werkgevers zaten daarin ook Avans (namens het HBO), ROC de Leijgraaf en KW1C en UWV. De vraag is besproken hoe onderwijs en praktijk beter op elkaar kunnen aansluiten. Daaruit zijn superspeerpunten voor het RAAT geformuleerd, waaronder het reduceren van de uitval van studenten en de drempel voor zij-instromers naar de zorg de verlagen.
www.transvorm.org

Kweekvijver medewerker bouw/schilderen/installatie/elektro voor vergunningshouders

De gemeente Oss is samen met acht andere gemeenten, ROC de Leijgraaf, Stichting Werkvloer en vakopleidingsbedrijven Bouwmensen, Schildersvakopleiding, Installatiewerk een nieuw project gestart: Kweekvijver medewerker bouw/schilderen/installatie/elektro. Het project verbindt vergunninghouders en bouwbedrijven, die behoefte hebben aan gediplomeerde vakmensen.
www.oss.nl

Convenant Voortijdig schoolverlaten en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Noordoost Brabant

Noordoost Brabant wil gelijke kansen voor de jongeren in hun regio. Om deze ambitie te realiseren, werken onderwijsinstellingen onderling en met gemeenten (sub)regionaal samen. Zij hebben een convenant gesloten om kwetsbare jongeren te helpen. De partijen in de regio zorgen met elkaar dat jongeren die uitstromen vanuit onderwijs doorstromen naar vervolgonderwijs, arbeid, een passende dagbesteding of in een toeleidingstraject zitten.
www.vng.nl

Diverse aanpakken en projecten waarin onderwijs & bedrijfsleven in Noordoost-Brabant samen optrekken

Deze website bevat aanpakken en projecten, waarin scholen in Noordoost-Brabant samen optrekken met bedrijven. Je kunt van deze voorbeelden profiteren in jouw eigen werkpraktijk. Elk praktijkvoorbeeld is voorzien van contactgegevens, zodat je zelf contact met de projectleider kunt leggen.
www.talentenloopbaan-nob.nl