Initiatieven Midden-Brabant

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Midden-Brabant

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers. Het RAAT voor de regio Midden-Brabant is ontwikkeld op basis van het actieprogramma Zonder Zorg 2020.

https://transvorm.org/producten-en-diensten/basisaansluiting/raat/midden-brabant

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant is het economische samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant en fungeert als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het programma ligt de nadruk op projecten die innovatief zijn voor de sector, bijdragen aan een circulaire economie en positief werken voor de werkgelegenheid. Specifieke voorbeeldprojecten zijn:

  • House of Leisure
  • Huis van de Logistiek
  • Deltaplan Techniek

Binnen de human capital agenda’s ondersteunt Midpoint Brabant de ontwikkeling van Smart Industry, Smart Logistics, Smart Services en Smart Leisure. Ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken hierbij samen om huidig en toekomstig personeel klaar te stomen voor de toekomst.

Midpoint Brabant https://www.midpointbrabant.nl/introductie/over-midpoint-brabant/

Deltaplan Techniek https://www.deltaplantechniek.nl/

Platform Promotie techniek Midden-Brabant

Het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Promotie Techniek Midden-Brabant wil stimuleren dat kinderen al op de basisschool kennismaken met wetenschap en techniek en dat dit door gaat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit bevordert de in- en doorstroom naar technische opleidingen in de hoop dat meer jongeren kiezen voor een loopbaan in de techniek.

https://techniekgeniek.nl/

Regionaal Branche Platform Installatietechniek

In het Regionaal Branche Platform Installatietechniek (RBPI) bespreken en ondersteunen sociale partners en het onderwijsveld nieuwe kansen en lokale initiatieven. Zij verkennen kansen bij overheden als het gaat om de regionale arbeidsmarktproblematiek, werken samen met andere sectoren op thema’s als instroom en helpen bij het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

https://www.otib.nl/thema/in_de_regio/zuid_nederland/

Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs

Bij de technische scholen van ROC Tilburg bestaat sinds jaar en dag het ROBO: Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs. Elke technische branche heeft zijn eigen ROBO, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, gemeente, bedrijfsleven en onderwijs, mbo-, hbo- en kennisinstellingen. Er is ook structureel overleg van de voorzitters van de ROBO’s. De ROBO's willen het imago van de technische branches verbeteren om zo de instroom van studenten te bevorderen. Ze bemiddelen ook bij het vinden van voldoende, goede stageplaatsen en ze maken kenbaar welke onderwerpen ze in het curriculum vinden passen.

https://www.roctilburg.nl/bedrijven-en-instellingen/samenwerken-techniek