Initiatieven Gooi en Vechtstreek

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Gooi en Vechtstreek

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers. In het actieplan Gooi en Vechtstreek worden de krachten gebundeld om zo samen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn te komen. De tekorten zijn immers groot: de vraag naar personeel stijgt, terwijl het aanbod daalt.

https://utrechtzorg.net/regionale-actieplannen-tekorten/raat-gooi-en-vechtstreek

Track the talent

Track the Talent is in 2006 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Hart voor Amsterdam en Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam. Sinds november 2011 is het project een zelfstandige stichting geworden, namelijk Stichting Track the Talent. Het project Track the Talent biedt groepen van twaalf jongeren (15-25 jaar) een programma van circa twaalf weken waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt.

http://www.trackthetalent.nl/over-ttt

Netwerk ‘Matchen op Meedoen’ Regio Gooi en Vechtstreek

Jongeren tot 27 jaar zitten op school, werken, combineren leren en werken of hebben een dagbesteding. Jongeren die er niet in slagen dit zelf te regelen worden geholpen door het onderwijs of de gemeenten. ‘Match op meedoen’ is de slogan. Diverse projecten zijn opgestart. Zo worden op het MBO College Hilversum pluscoaches ingezet voor studenten die een steuntje in de rug nodig hebben. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken bezoekt jongeren die zonder werk, zonder school en zonder uitkering thuis op de bank zitten. Een crew van vijf jongeren werkt aan ‘Jonca’, een digitaal platform voor en door jongeren. Ook zijn er al zaken in gang gezet: het voortgezet onderwijs organiseert samen met het MBO College Hilversum gezamenlijke leerwerktrajecten die moeten leiden tot een startkwalificatie op het mbo. In periodieke netwerkbijeenkomsten wordt tussen de partijen uitgewisseld en vraagstukken opgepakt.

https://www.regiogv.nl/nieuws/match-op-meedoen/

Overige initiatieven

Servicepunt Techniek

De arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek kent een steeds grotere mismatch. Binnen de ICT, technische- en bouwsector zijn de problemen het grootst. Vijftienpartijen in de metaal-, technische installatie branche en bouwtechniek hebben samen afspraken gemaakt om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zij zijn samen het Servicepunt techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek (SPT) gestart. Het SPT wil concreet vraag- en aanbod in de techniek bij elkaar brengen door het matchen van vacatures en kandidaten. Daarnaast zetten zij scholingsprojecten/zij-instroomprojecten op om nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, in te laten stromen bij de bedrijven. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is ook een belangrijk onderwerp voor de komende jaren.

https://technologieraad.nl/het-servicepunt-techniek-utrecht/

Take-5, ter verbetering van het ICT- en Mediaonderwijs (RIF)

Het onderwijs beter in kunnen laten spelen op de veranderende AV/ICT-arbeidsmarkt. Dat is het doel van Take-5, een samenwerkingsverband van het ROC van Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Hilversum Media Campus, het Mediacollege en dertien andere mediabedrijven. Het ministerie van OCW heeft hiervoor subsidie verleend vanuit het Regionaal Investering Fonds (RIF). Binnen het samenwerkingsverband werken onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar samen, voor een nog betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De betrokken partijen gaan gezamenlijk doorlopende leerlijnen ontwikkelen voor media-/technologierichtingen in het vmbo, mbo en hbo. Daarnaast komt er een nieuw stagemodel dat beter past bij de vraag vanuit mediabedrijven.

https://www.xr-lab.nl