Initiatieven Amersfoort

Hieronder noemen we eerst voorbeelden van initiatieven in de regio, waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) richting werk en/of onderwijs te helpen. Vervolgens presenteren we voorbeelden van overige initiatieven en samenwerking op het gebied van regionale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Initiatieven gericht op ondersteuning aan jongeren

RAAT Amersfoort

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe werknemers.

https://utrechtzorg.net/regionale-actieplannen-tekorten/raat-amersfoort-eemland

Leren en Werken

Het programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer leerwerkloketten gevormd. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Er is samenwerking met onder andere SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen ze activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Overige initiatieven

BouwXtra

BouwXtra is een samenwerking tussen Bouwmensen Amersfoort, de regionaal opererende opleider voor vakkrachten in de bouwbranche, en het roc. Onder het motto ‘Samen intensief opleiden’ startten zij in schooljaar 2018-2019 met de opleiding BouwXtra.

https://bouweninterieur.rocmn.nl/opleiding/bouwxtra

Samenwerking Economic Board Utrecht en Regio Amersfoort

De Economic Board Utrecht (EBU) en Regio Amersfoort hebben in 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De ambities van EBU voor een groene, gezonde en slimme regio sluiten goed aan bij het karakter en de ambities van Regio Amersfoort. De samenwerking is uitgewerkt in een convenant. Het is de bedoeling om het onderwijs en de ondernemers in de regio Amersfoort bij deze nieuwe samenwerking te betrekken. Zij zijn uiteindelijk de partijen die van de samenwerking moeten profiteren.

https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/structurele-samenwerking-regio-amersfoort-en-ebu