Manager transport en logistiek

De manager transport en logistiek werkt in een dynamische, vaak internationale werkomgeving. Hij regelt de ontvangst en opslag van inkomende goederen, voert het personeelsbeleid en houdt zich bezig met commerciële activiteiten. Hij voert werkzaamheden uit volgens complexe standaardprocedures, en bedenkt alternatieven als de procedures niet voldoen. Hij beschikt over analytische vaardigheden. Daarnaast gaat hij goed om met weerstand onder zijn personeel als er veranderingen plaatsvinden in het bedrijf. De manager transport en logistiek is verantwoordelijk voor zijn afdelingen opslag, transport en warehouse. Ten opzichte van zijn eigen leidinggevende heeft hij een adviserende rol.

Kerntaken en werkprocessen

Organiseert processen in de opslag- en transport omgeving

 • Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes
 • Beoordeelt de samenstelling van transport- en opslagmaterieel en verzorgt het (veiligheids-) technisch beheer
 • Organiseert de in- op- en uitslag
 • Maakt een plan voor de inkoop van transport- en opslagmaterieel
 • Calculeert kosten en prijzen
 • Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen

Voert personeelsbeleid

 • Voert intern formele gesprekken
 • Bepaalt de personeelsbehoefte en bereidt wervings- en selectie activiteiten voor

Verricht commerciële activiteiten

 • Voert relatiebeheer
 • Werkt vragen van een klant uit in een voorstel

Stuurt het logistieke proces aan

 • Maakt een planning
 • Draagt zorg voor documenten en documentenbeheer
 • Geeft richting aan het operationele logistieke proces
 • Controleert afwijkende ladingen en draagt zorg voor de afhandeling
 • Handelt onregelmatigheden af

Voert Managementtaken uit

 • Doet verbetervoorstellen
 • Begeleidt medewerkers
 • Levert managementinformatie