Audicien

De audicien brengt de slechthorendheid van de cliënt in beeld en vindt een passende oplossing voor het gehoorprobleem. Hij inspecteert het oor, stelt het gehoorverlies vast en beoordeelt of aanvullende audiometrisch onderzoek nodig is. Verder voert de audicien hoor-revalidatie uit, zoals het afstellen van hoortoestellen. Daarbij komt het voor dat cliënten zelf geen juiste inschatting hebben van de werkelijke problematiek. Zo kan iemand menen dat een hoortoestel niet goed is, terwijl de werkelijkheid anders is. Ook zijn cliënten niet altijd gewend aan of bekend met technische hulpmiddelen. Naast secuur, veilig en hygiënisch onderzoek vereist het werk van de audicien dan ook goed inlevingsvermogen en geduldige communicatie. Zodoende is hij in staat de verwachting van de cliënt te matchen met het maximaal haalbare resultaat.

Kerntaken en werkprocessen

Voert ondersteunende audicienswerkzaamheden uit

 • Screeningsonderzoek uitvoeren
 • Het oor inspecteren en oorafdrukken maken
 • Oorafdruk bewerken tot een zwemstukje
 • Onderhoud uitvoeren en storingen opsporen en verhelpen
 • Adviseren over audiologische randapparatuur
 • Adviseren over preventie
 • Verwerken van verkopen

Voert het proces van hoorrevalidatie uit

 • Revalidatieplan opstellen
 • Akoestisch aanpassen van oorstukjes
 • Hoortoestellen afstellen
 • Cliënt en omgeving adviseren en begeleiden
 • Eindcontrole uitvoeren
 • Eindverslag schrijven en dossier bijwerken

Voert otoscopisch en audiometrisch onderzoek uit

 • Intake en anamnese verzorgen
 • Verwijzingsgegevens beoordelen
 • Otoscopische inspectie uitvoeren
 • Audiometrisch onderzoek uitvoeren
 • Eindbeoordeling geven