Criteria en procedure beste leerbedrijf en praktijkopleider

Criteria en procedure beste leerbedrijf en praktijkopleider

Om in aanmerking te komen voor de prijs beste leerbedrijf en beste praktijkopleider moet de kandidaat aan een aantal criteria voldoen.

Criteria beste leerbedrijf

 • het voorgedragen bedrijf is minimaal een jaar door SBB erkend als leerbedrijf
 • het voorgedragen bedrijf leidt actief studenten op; op het moment van voordragen wordt minimaal één mbo-student in het bedrijf opgeleid
 • het voorgedragen leerbedrijf is de afgelopen drie jaar niet tot sectorwinnaar beste leerbedrijf uitgeroepen, dat wil zeggen dat het in die jaren niet bij de laatste negen landelijke finalisten is geëindigd

Criteria beste praktijkopleider

 • de voorgedragen praktijkopleider werkt bij een erkend leerbedrijf
 • de voorgedragen praktijkopleider is bij SBB bekend als geregistreerd praktijkopleider
 • de voorgedragen praktijkopleider heeft meer dan een jaar ervaring met het opleiden van mbo-studenten
 • de voorgedragen praktijkopleider leidt actief studenten op; op het moment van voordragen leidt de praktijkopleider minimaal één mbo-student op
 • de voorgedragen praktijkopleider is de afgelopen drie jaar niet tot sectorwinnaar beste praktijkopleider uitgeroepen, dat wil zeggen dat hij/zij in die jaren niet bij de laatste negen landelijke finalisten is geëindigd

Procedure

De procedure bestaat uit zes stappen.

1. Voordragen

 • iedereen mag een leerbedrijf of praktijkopleider voordragen die aan de gestelde criteria voldoet
 • per persoon mag maximaal één leerbedrijf en maximaal één praktijkopleider worden voorgedragen
 • alleen volledig ingevulde voordrachten worden in behandeling genomen

2. Indeling naar sectoren

SBB onderscheidt negen sectoren. Elke voorgedragen leerbedrijf/praktijkopleider wijzen we aan een sector toe. Daarbij kijken we naar de werkzaamheden in het bedrijf of in het bedrijf van de praktijkopleider. Zo vergelijken we bedrijven en praktijkopleiders uit dezelfde sector met elkaar en zorgen we voor een gelijke strijd. Dit zijn de volgende sectoren:

 • Techniek en gebouwde omgeving
 • Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
 • Zorg, welzijn en sport
 • Handel
 • ICT en creatieve industrie
 • Voedsel, groen en gastvrijheid
 • Zakelijke dienstverlening en veiligheid
 • Specialistisch vakmanschap
 • Entree

3. Adviseurs praktijkleren

Nadat een voordracht bij een sector is ingedeeld, controleert een adviseur praktijkleren deze. Waar mogelijk vult hij of zij de voordracht aan met eigen kennis van het leerbedrijf of de praktijkopleider.

4. Provincies

Als de voordrachten in sectoren zijn ingedeeld, verdelen we deze over de twaalf provincies. Indien mogelijk wordt in elke provincie een beste leerbedrijf en een beste praktijkopleider gekozen. In iedere provincie zijn er dan negen beste leerbedrijven en acht beste praktijkopleiders.

Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaars per provincie. Dat doet zij op basis van de oorspronkelijke voordracht, aangevuld met een beoordeling door de betreffende adviseur praktijkleren. De onafhankelijke jury legt het proces van besluitvorming vast in een rapport.

5. Sectorwinnaars

Alle provinciewinnaars doen automatisch mee aan de landelijke verkiezing. In sommige sectoren worden deze aangevuld met wildcards vanuit verkiezingen bij brancheverenigingen. SBB roept uit de twaalf provinciewinnaars en mogelijke wildcards per sector een landelijke winnaar uit. U bent dan landelijk beste leerbedrijf of beste praktijkopleider in uw sector.

Een onafhankelijke jury met sectorkamerleden uit onderwijs en bedrijfsleven kiest de landelijke winnaar per sector. Dat doet zij op basis van de oorspronkelijke voordracht, de beoordeling door de betreffende adviseur praktijkleren en het rapport van de onafhankelijke jury.

6. Overallwinnaar beste leerbedrijf en beste praktijkopleider

Tot slot strijden de negen beste leerbedrijven en beste praktijkopleiders uit iedere sector met elkaar om de felbegeerde titel beste leerbedrijf en beste praktijkopleider. Een onafhankelijke jury van onderwijs, bedrijfsleven, ministerie van OCW, studenten en SBB bepaalt de uiteindelijke winnaars. De bekendmaking vindt plaats op de dag van het mbo.