Verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider 2017

Verkiezing 2016

Voor de 500.000 mbo-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van OCW al in 1996 de verkiezing beste leerbedrijf ingesteld. Sinds 2009 krijgt ook de beste praktijkopleider een prijs.

Verkiezing 2017

De inschrijving voor de verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2017 is gesloten. Tot en met 30 april 2017 kon iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor deze prestigieuze prijzen. Vanaf dit jaar kunt u niet alleen landelijk in de prijzen vallen, ook provinciaal zijn er prijzen te vergeven.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de prijs beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2017 moet de kandidaat aan een aantal criteria voldoen.

Criteria beste leerbedrijf

 • het voorgedragen bedrijf is minimaal een jaar door SBB erkend als leerbedrijf
 • het voorgedragen bedrijf leidt actief studenten op; op het moment van voordragen wordt minimaal één mbo-student in het bedrijf opgeleid
 • het voorgedragen leerbedrijf is de afgelopen drie jaar niet tot overallwinnaar beste leerbedrijf uitgeroepen

Criteria beste praktijkopleider

 • de voorgedragen praktijkopleider werkt bij een leerbedrijf dat SBB erkend heeft
 • de voorgedragen praktijkopleider heeft meer dan een jaar ervaring met het opleiden van mbo-studenten
 • de voorgedragen praktijkopleider leidt actief studenten op; op het moment van voordragen leidt de praktijkopleider minimaal één mbo-student op
 • de voorgedragen praktijkopleider is de afgelopen drie jaar niet tot overallwinnaar beste praktijkopleider uitgeroepen

Procedure

De procedure bestaat uit zes stappen.

1. Voordragen

 • iedereen mag een leerbedrijf of praktijkopleider voordragen die aan de gestelde criteria voldoet
 • de inschrijvingstermijn eindigt op 30 april 2017
 • per persoon mag maximaal één leerbedrijf en maximaal één praktijkopleider worden voorgedragen
 • alleen volledig ingevulde voordrachten worden in behandeling genomen

2. Indeling naar sectoren

SBB onderscheidt acht sectoren. Elke voorgedragen leerbedrijf/praktijkopleider wijzen we aan een sector toe. Daarbij kijken we naar de werkzaamheden in het bedrijf of in het bedrijf van de praktijkopleider. Zo vergelijken we bedrijven en praktijkopleiders uit dezelfde sector met elkaar en zorgen we voor een gelijke strijd. Dit zijn de volgende sectoren:

 • Techniek en gebouwde omgeving
 • Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
 • Zorg, welzijn en sport
 • Handel
 • ICT en creatieve industrie
 • Voedsel, groen en gastvrijheid
 • Zakelijke dienstverlening en veiligheid
 • Specialistisch vakmanschap

3. Adviseurs praktijkleren

Nadat een voordracht bij een sector is ingedeeld, controleert een adviseur praktijkleren deze. Waar mogelijk vult hij of zij de voordracht aan met eigen kennis van het leerbedrijf of de praktijkopleider.

4. Provincies

Als de voordrachten in sectoren zijn ingedeeld, verdelen we deze over de twaalf provincies. Per provincie wordt in iedere sector een beste leerbedrijf en een beste praktijkopleider gekozen. In iedere provincie zijn er dus acht beste leerbedrijven en acht beste praktijkopleiders. Een onafhankelijke jury met teamcoördinatoren van SBB bepaalt de winnaars per provincie.

5. Sectorwinnaars

Alle provinciewinnaars doen automatisch mee aan de landelijke verkiezing. In sommige sectoren worden deze aangevuld met wildcards vanuit verkiezingen bij brancheverenigingen. SBB roept uit de twaalf provinciewinnaars en mogelijke wildcards per sector een landelijke winnaar uit. U bent dan landelijk beste leerbedrijf of beste praktijkopleider in uw sector. Een onafhankelijke jury met sectorkamerleden uit onderwijs en bedrijfsleven kiest de landelijke winnaar per sector.

6. Overallwinnaar beste leerbedrijf en beste praktijkopleider

Tot slot strijden de acht beste leerbedrijven en beste praktijkopleiders uit iedere sector met elkaar om de felbegeerde titel beste leerbedrijf 2017 en beste praktijkopleider 2017. Een onafhankelijke jury van onderwijs, bedrijfsleven, ministerie van OCW, studenten en SBB bepaalt de uiteindelijke winnaars. Deze prijzen worden op 23 november 2017 uitgereikt.

Beste leerbedrijf of praktijkopleider, en dan?

Als u op 23 november wordt uitgeroepen tot beste leerbedrijf of praktijkopleider 2017, staat u een jaar lang in de schijnwerpers. U vertegenwoordigt namens SBB alle leerbedrijven of praktijkopleiders van Nederland. U wordt regelmatig gevraagd om uw visie op het opleiden in de beroepspraktijk te geven.