Subsidies en fondsen

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. Op deze pagina leest u over de regelingen waarbij ook SBB is betrokken. In uw sector zijn er mogelijk nog andere regelingen.

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Deze regeling is beschikbaar voor het begeleiden van zowel mbo-studenten als stagiairs van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

Lees meer op RVO.nl

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via het fonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen.

Voor het schooljaar 2017-2018 stelt het ministerie 112 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Lees meer over het Stagefonds Zorg