Subsidies en fondsen

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. 

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via het fonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen.

Voor het schooljaar 2017-2018 stelt het ministerie 112 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Lees meer over het Stagefonds Zorg

Subsidieregeling huisartsen

Het ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder takenpakket. Daarom moeten er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is daarvoor onmisbaar. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen, verstrekt SSFH een stagevergoeding en een vergoeding praktijkbegeleiding. Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Lees meer over deze subsidieregeling

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Deze regeling is beschikbaar voor het begeleiden van zowel mbo-studenten als stagiairs van het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

Lees meer op RVO.nl

Subsidieregeling interne jobcoach

Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Lees meer over deze subsidieregeling

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Met de subsidieregeling Tel mee met Taal stimuleren de ministeries van OCW, SZW en VWS dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.

Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim. Het zorgt dat medewerkers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Ze leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger en efficiënter. Tot slot maakt de investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk.

De subsidie vergoedt tot 67% van de kosten van het taaltraject. Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 kunt u een aanvraag doen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer op telmeemettaal.nl