Subsidies en fondsen

Florence

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. SBB is betrokken bij de volgende regelingen. Op de pagina 'Financiële ondersteuning' vindt u nog meer mogelijkheden.

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen aan te bieden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. De regeling geldt onder andere voor bedrijven die een bbl-student of een vmbo-leerling in een leerwerktraject begeleiden.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken dat een leerbedrijf een bbl-student begeleidt. Het kabinet heeft aangegeven dat bij een gedwongen sluiting de weken van 16 maart tot en met 19 mei 2020 niet op de subsidie in mindering worden gebracht.

Tot en met 30 juni 2020 konden bedrijven een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Het kabinet wilde bedrijven tegemoetkomen voor al gemaakte kosten en bevorderen dat leerbanen (bbl) in het mbo blijven bestaan.

15 mei besloot de minister van OCW om de subsidieregeling in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. 13 juli maakte de minister bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen.

Om bedrijven te stimuleren leerbanen te bieden, moet het budget meeademen met het totale aantal bbl'ers. Een start is om een gegarandeerd bedrag van € 2.700 euro uit te keren. Deze ondersteuning is hard nodig, zeker in de sectoren waar geen aanvullend bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit een O&O-fonds.

De subsidieregeling Praktijkleren geldt ook voor bedrijven die een leerling begeleiden van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Lees meer op rvo.nl

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is voor zorginstellingen die stages aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook de opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent komt in aanmerking voor subsidie.

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 kunt u de subsidie aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • De zorginstelling heeft een stageplaats (bol of bbl) aangeboden in het studiejaar 2019-2020 voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling
  • De zorginstelling wordt bekostigd vanuit een van de zorgwetten

Lees meer op dus-i.nl