Subsidies en fondsen

Florence

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. SBB is betrokken bij de volgende regelingen. Op de pagina 'Financiële ondersteuning' vindt u nog meer mogelijkheden.

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen (bbl) aan te bieden aan mbo-studenten. De regeling geldt ook voor bedrijven die een leerling begeleiden van het vmbo, het vso en het praktijkonderwijs.

15 mei besloot de minister van OCW om de subsidieregeling in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. 13 juli maakte de minister bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit.

Lees meer op rvo.nl

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is voor zorginstellingen die stages aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook de opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent komt in aanmerking voor subsidie.

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 kon u de subsidie aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • De zorginstelling heeft een stageplaats (bol of bbl) aangeboden in het studiejaar 2019-2020 voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling
  • De zorginstelling wordt bekostigd vanuit een van de zorgwetten

Lees meer op dus-i.nl