Subsidies en fondsen

Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen. 

Stagefonds zorg

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van mbo-, hbo- en particuliere onderwijsinstellingen.

Voor het schooljaar 2015-2016 stelt het ministerie 112 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie bepaalt jaarlijks het totale subsidiebedrag en verdeelt dit over zorgorganisaties die stageplaatsen aanbieden. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Lees meer over Stagefonds

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedrijven om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een student.

Lees meer op RVO.nl

Subsidieregeling interne jobcoach

Als u een leerling met een beperking in dienst neemt, dan kan een interne jobcoach deze medewerker begeleiden. Voor de begeleiding kunt u subsidie aanvragen. Ook voor loonkosten en werkplekvoorzieningen zijn er mogelijkheden.

Lees meer over deze subsidieregeling