Gebruik de financiële regelingen

Krijgt u of de medewerker subsidie of een financiële vergoeding voor bij- en omscholing via het mbo?

Maatregelen voor aanvullende crisisdienstverlening

In het derde steun- en herstelpakket heeft het kabinet in 2021 63 miljoen euro uitgetrokken voor kortdurende scholingstrajecten via praktijkleren in het mbo. Deze middelen zijn bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt of dreigen te raken. Er is een vergoeding voor zowel de mbo-school als de werkgever. Het gaat om leerbanen in de derde leerweg, waarbij werken en leren wordt gecombineerd. De opleiding in de derde leerweg kan worden afgerond met een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams en de mogelijkheden voor vergoeding van praktijkleren in het mbo.  In aanvulling hierop wordt, in het voorjaar van 2021,  een regeling gepubliceerd voor een tegemoetkoming voor werkgevers die een praktijkplaats in de derde leerweg aanbieden voor praktijkleren in het mbo.

De Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 vindt u in de Staatscourant.

De subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg, met mogelijkheden voor vergoeding voor werkgevers die een scholing aanbieden via praktijkleren in het mbo, wordt naar verwachting begin juli 2021 gepubliceerd. Het is een vergoeding achteraf, met betrokkenheid van een partij van het regionaal mobiliteitsteam.

Andere subsidiemogelijkheden

Op de pagina Financiële ondersteuning brengen we de andere mogelijkheden waarbij SBB is betrokken of die voor mbo-studenten van belang zijn graag onder uw aandacht.