Wat is een mbo-certificaat?

Een mbo-certificaat is het bewijs dat uw medewerker met succes een deel van een mbo-opleiding heeft afgerond. Uw medewerker kan het mbo-certificaat krijgen voor een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding of voor een keuzedeel. De scholing is praktijkgericht: een combinatie van leren op de werkvloer met lessen. Het mbo-certificaat komt in het diplomaregister van DUO.

Snel en vraaggericht om-, her- of bijscholen

Scholing via mbo-certificaten biedt de mogelijkheid om in deze tijd van crisis werkenden en werkzoekenden snel en vraaggericht om-, her- of bij te scholen. Deze vakmensen kunnen bijdragen aan antwoorden op personeelswerving en scholingsvraagstukken van werkgevers, bedrijven en branches.

Mbo-certificaten versterken kansen op de arbeidsmarkt

Totaaloverzicht

Er bestaan nu circa 40 beroepsgerichte mbo-certificaten.

Bekijk het overzicht