Inspiratie en tips

SBB heeft in samenwerking met MBO Raad, NRTO en UWV een inspiratiekaart opgesteld voor bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen. Het is een hulpmiddel voor werkgevers bij het maken van een keuze voor de scholing van (beoogde) werknemers. Het is ook bedoeld voor mbo-scholen voor het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Succesverhalen

Zijinstroom in de installatiebranche

De installatiebranche staat voor de uitdaging om in de komende jaren 20.000 vacatures in te vullen en staat aan de vooravond van een ingrijpende energietransitie. De branche moet nieuwe vakmensen opleiden en ervaren vakmensen bijscholen. Hoe kun je mensen die vanuit een andere sector overstappen sneller opleiden en ervaren vakmensen effectiever bijscholen? In de regio Amsterdam werken mbo-scholen, bedrijfsleven en Wij Techniek samen aan een opleidingstraject waarbij vakmensen in korte tijd een mbo-certificaat behalen.

Verdieping van vakmanschap: de restauratieschilder

Bezig zijn met monumentaal erfgoed stelt steeds hogere eisen aan de kennis en vaardigheden van de schilder. Opdrachtgevers willen tenslotte zeker weten dat de vakman of vakvrouw het werk uiterst voorzichtig, verantwoord en vakkundig uitvoert – met kennis van de ondergrond, materialen en technieken.

De uitvoeringsrichtlijn Restauratie van historisch schilderwerk (URL 4009) vraagt van medewerkers van gecertificeerde restauratieschildersbedrijven een diploma op ten minste mbo3-niveau. Die gezelkwaliteiten moeten ze behouden of zelfs verhogen, door regelmatig trainingen of opleidingen te volgen. Het mbo-certificaat Restauratieschildertechnieken speelt daarop in.

Om het certificaat te behalen volgt de gezelschilder een aantal beroepsgerichte onderdelen van de niveau 4-opleiding Decoratie- en restauratieschilder. Denk aan vaardigheden op het gebied van conservatie, restauratie en onderhoud van schilderwerk en aan beschilderingen aan cultuurhistorische objecten. Bovendien is er aandacht voor het werken volgens kwaliteitsvoorschriften.

Doorgroeien naar adviseur vastgoedonderhoud

Echt meepraten over vastgoedonderhoud. Dat kunnen werknemers in schilderen en onderhoud, die slaagden voor het verdiepende mbo-certificaat Technisch adviseren vastgoedonderhoud. Onderhoudsscenario’s worden gemaakt voor een periode van zes tot soms wel dertig jaar. Van de projectmanager vastgoedonderhoud vraagt dit brede kennis op het gebied van vastgoedonderhoud, onderhoudsmaatregelen en degradatieprocessen. Bovendien moet de vakman bijzondere vaardigheden onder de knie hebben. Denk aan tekeningen lezen en interpreteren, kwaliteitsuitgangspunten vertalen naar onderhoudsmaatregelen en risicoanalyses maken.

Voor werknemers op mbo3- of mbo4-niveau die zich willen bijscholen nam vakinstelling Nimeto daarom het initiatief voor het mbo-certificaat Technisch adviseren vastgoedonderhoud, een onderdeel van de mbo4-opleiding Projectmanager vastgoedonderhoud. Het traject telt veertien sessies van 15.00 tot 20.00 uur. De lessen werden gegeven door gastdocenten uit het veld, waarbij de deelnemers toewerkten naar de eindopdracht met een meerjarenbegroting. Zij moesten een eigen project inbrengen, en daar de begroting op loslaten en doorrekenen.

Zij kunnen nu daarnaast extra doorvragen bij de klant. Wat is de doelstelling van het gebouw, hoe lang moet het nog mee? Als je dat weet, dan kun je spelen met de getallen, zodat je op een exploitatieduur van bijvoorbeeld veertig jaar de voordeligste optie krijgt.

Bekijk de inspiratiekaart voor kansrijke beroepen