Aanvraag en voorwaarden

Scholen en bedrijfsleven kunnen gezamenlijk een voorstel doen om een mbo-certificaat te verbinden aan een keuzedeel of een beroepsgericht onderdeel van een opleiding. Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De aanvraag heeft een breed draagvlak bij het bedrijfsleven. Veel bedrijven staan achter de aanvraag en/of een brancheorganisatie ondersteunt de aanvraag.
  • De aanvraag betreft een actuele scholingsbehoefte.
  • De opleidingstrajecten moeten een knelpunt op de arbeidsmarkt helpen oplossen.
  • De doelgroep is duidelijk en scherp omschreven. Bijvoorbeeld: zijinstromers met veel affiniteit en motivatie om persoonlijke verzorging te verlenen aan cliënten in de zorg.
  • Het geselecteerde onderdeel van de opleiding heeft zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt.
  • Het betreft een afgerond takenpakket dat voor een bredere inzetbaarheid zorgt, dan wel voor een betere uitvoering van beroepstaken zodat weer wordt voldaan aan de actuele eisen van het beroep.

Proces en looptijd

Onderwijs en sociale partners in de sectorkamers beoordelen de voorstellen. Ook beoordeelt de Toetsingskamer of het voorstel voldoet aan het toetsingskader. Op basis hiervan doet SBB een voordracht aan de minister. De behandeling van een goed onderbouwd voorstel zal twee tot drie maanden duren.

Aanvragen mbo-certificaat

In de portal Kwalificatiestructuur kunt een mbo-certificaat aanvragen.

Doe een aanvraag