Erkenning buitenlandse leerbedrijven

Controle in een kaasfabriek

Steeds vaker gaan studenten voor de beroepspraktijkvorming (bpv) naar het buitenland. Volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs mogen ze dat uitsluitend doen bij erkende organisaties. Ook buitenlandse leerbedrijven moeten dus worden erkend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden voor erkenning als voor binnenlandse bpv.

Leerbedrijf worden


Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als u de aanvraag met succes afrondt, krijgt u direct per e-mail bericht dat wij uw aanvraag tot erkenning in behandeling nemen.

De adviseur praktijkleren van SBB komt niet persoonlijk bij u langs voor een nadere kennismaking. Hij adviseert u schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Voor de toetsing kan hij eventueel een buitenlandse partnerorganisatie inschakelen.

Uw bedrijf staat na erkenning binnen 24 uur vermeld op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na dagtekening van de brief kunt u eventueel bezwaar maken tegen het besluit van de adviseur praktijkleren. Dit doet u in de vorm van een bezwaarschrift per post ter attentie van de SBB-directie. Zie de voorwaarden voor erkenning en de contactgegevens.