Erkenning behouden

Student en praktijkopleider fotografie

Uw erkenning is vier jaar geldig. De adviseur praktijkleren van SBB kan die periode met vier jaar verlengen. In bijzondere gevallen kan hij uw erkenning intrekken. Wilt u uw erkenning controleren? Log in op MijnSBB.

Opnieuw beoordeeld worden

Voordat de periode van vier jaar verloopt, beoordeelt SBB uw erkenning opnieuw. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur praktijkleren. Mogelijk heeft u al een afspraak met uw adviseur gepland staan. Dan wordt de erkenning van uw organisatie in dit gesprek besproken. Bij een positief besluit ontvangt u per e-mail een bevestiging. Ook deze verlenging is vier jaar geldig. Mocht de adviseur praktijkleren de erkenning niet verlengen, dan stelt hij u daarvan schriftelijk op de hoogte, met opgave van redenen.

Aan de voorwaarden voldoen

De adviseur praktijkleren kan op ieder moment besluiten uw erkenning in te trekken. Dat doet hij als uw bedrijf niet langer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning of bij andere zwaarwegende omstandigheden die de belangen van de student schaden. De adviseur praktijkleren stelt u daarvan schriftelijk op de hoogte, met opgave van redenen.