Erkenning behouden

Student en praktijkopleider fotografie

Iedere vier jaar beoordeelt SBB uw erkenning opnieuw. Mogelijk heeft u al een afspraak met uw adviseur gepland staan. Dan wordt de erkenning van uw organisatie in dit gesprek besproken. Indien u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, blijft u erkend als leerbedrijf. Mocht de adviseur praktijkleren beslissen de erkenning in te trekken, dan stelt hij u daarvan schriftelijk op de hoogte, met opgave van redenen.

Wilt u uw erkenning controleren? Log in op MijnSBB.

Aan de voorwaarden voldoen

De adviseur praktijkleren kan op ieder moment besluiten uw erkenning in te trekken. Dat doet hij als uw bedrijf niet langer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning of bij andere zwaarwegende omstandigheden die de belangen van de student schaden. De adviseur praktijkleren stelt u daarvan schriftelijk op de hoogte, met opgave van redenen.