Stages en leerbanen

Student en praktijkopleider in de economisch-administratieve sector

Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Daarin onderscheiden we stages en leerbanen.

Stage (bol)

Een student die dagonderwijs volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een stage. Een stageperiode duurt enkele weken tot enkele maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd. Het leerbedrijf betaalt vaak een stagevergoeding, al hangt dit ook af van de geldende cao.

Leerbaan (bbl)

Een student die de opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een leerbaan voor minimaal 610 uren per leerjaar. Meestal werkt hij vier dagen en hij gaat één dag per week naar school. Het bedrijf heeft in het algemeen een arbeidsovereenkomst met de student, waar een salaris tegenover staat. Het is ook mogelijk dat het bedrijf de student ‘inleent’ via een samenwerkingsverband van bedrijven die gezamenlijk zorgen voor de opleiding van aankomende vakmensen.

Vmbo

Als leerbedrijf kunt u ook een rol spelen bij het opleiden van vmbo-leerlingen, bijvoorbeeld door stages of ‘snuffelstages’ aan te bieden of door een gastles te verzorgen op de school of bij uw eigen bedrijf. Vraag de decaan van een vmbo bij u in de buurt naar de mogelijkheden.