Praktijkovereenkomst afsluiten

Student en praktijkopleider in de textielindustrie

De afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf liggen vast in een praktijkovereenkomst, ook wel bekend als beroepspraktijkvormingsovereenkomst of bpv-overeenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

Inhoud van de praktijkovereenkomst

De praktijkovereenkomst bevat onder meer de volgende informatie:

  • Contactgegevens van de student, de school en het leerbedrijf
  • Naam en niveau van de opleiding
  • Stage of leerbaan
  • Begin- en einddatum
  • Aantal praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
  • Naam van de praktijkopleider
  • De werkprocessen en competenties die aan de orde moeten komen
  • De wijze van beoordeling
  • Voorwaarden voor voortijdige ontbinding van de overeenkomst