Opleidingsniveaus

Student en praktijkopleider in de horeca

Mbo-opleidingen kennen vier niveaus. Het niveau bepaalt wat u van uw student mag verwachten.

Niveau 1: entreeopleiding

Deze studenten kunnen onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.

Niveau 2: basisberoepsopleiding

Deze studenten worden opgeleid voor beroepen die vooral bestaan uit uitvoerende taken. Ze werken vaak samen met een leidinggevende of meer ervaren collega's.

Niveau 3: vakopleiding

Deze studenten kunnen volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.

Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding

Deze studenten kunnen zelfstandig specialistische uitvoerende taken verrichten. Ze zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Gediplomeerden op niveau 4 kunnen doorstromen naar het hbo.