Beoordeling

Student en praktijkopleider in visual merchandising

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt u daar graag bij. Op deze pagina vindt u een paar praktische tips voor de beoordeling van uw student.

Laat de student eerst zichzelf beoordelen

Door de student in het beoordelingsgesprek eerst zelf aan het woord te laten, vergroot u zijn betrokkenheid en zal hij meer openstaan voor eventuele kritiek.

Benoem zaken die goed gaan

Geef feedback op de eigen beoordeling van de student. Vervolgens benoemt u eerst de zaken die goed gaan. Tot slot bespreekt u wat nog verbeterd kan worden, ook in houding en gedrag. Vraag de student om daarop te reageren.

Wees objectief

Beoordeel de houding, werkwijze en het resultaat van de student zo objectief mogelijk. Informeer eventueel bij collega's. Leg uit wat uw beoordelingscriteria zijn en illustreer die met voorbeelden. Houd er rekening mee dat een student fouten mag maken.

Houd een eindbeoordeling

Aan het eind van de beroepspraktijkvorming bespreekt u met de praktijkbegeleider van de school de vorderingen van de student. Vervolgens betrekt u de student bij het gesprek en kan hij aangeven hoe hij zijn leerplaats heeft ervaren.

Geef ook tussentijdse reacties

Zijn er verbeterpunten, pak die dan direct aan of bespreek ze al vóór de beoordeling in een voortgangsgesprek. De officiële eindbeoordeling mag nooit een onaangename verrassing zijn voor de student.

Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Selecteer en download hieronder het juiste formulier om samen met uw student de ontwikkeling bij te houden, die leidt tot een eindbeoordeling.

Kies een sector en daarna de opleiding.