Kerntaken en werkprocessen

Student en praktijkopleider in reizen

U hebt verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en het gevoel om met mensen te werken. Naast het contact met de student onderhoudt u contact met de bpv-coördinator (de begeleider van de student op school) en de adviseur praktijkleren van SBB, die u adviseert en ondersteunt.

Zoals vastgelegd in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB heeft u als praktijkopleider te maken met de volgende kerntaken en werkprocessen:

1. Organiseer het leerproces van de student in de praktijk

1.1 Voer met de student het selectiegesprek

1.2 Maak een inwerkprogramma

1.3 Stel de beginsituatie en leerbehoefte van de student vast

1.4 Bepaal in overleg met de student de leeractiviteiten

1.5 Stel een praktijkleerplan op

1.6 Onderhoud contacten met de praktijkbegeleider en de adviseur praktijkleren

2. Leid de student op in de praktijk

2.1 Leid de student op de werkvloer op

2.2 Bewaak en stuur het leerproces van de student

2.3 Voer begeleidings- of voortgangsgesprekken met de student

2.4 Beoordeel de voortgang in het leerproces van de student

2.5 Evalueer de bpv-periode