Webinars

Student en praktijkopleider in visual merchandising

Hier kunt u webinars terugkijken die wij eerder hebben ontwikkeld. Deze drie webinars ontwikkelden wij in mei 2019 in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens.

Selecteren zonder vooroordelen

We hebben allemaal stereotypen. Onze hersenen werken nu eenmaal zo. Het helpt ons om informatie snel te verwerken en om een inschatting van personen te maken. Maar wat zijn stereotypen nu eigenlijk? Welke soorten zijn er? Welk effect kunnen ze hebben en hoe kun je de invloed van stereotypering bij de selectie van stagiairs verminderen?

 

Kijk webinar

Gelijke behandeling op de werkvloer

Fijn dat u een mbo-student de kans geeft om stage bij u te lopen. Weet u dat uw leerbedrijf de belangrijke taak heeft om een sociaal veilig leerwerkklimaat te bieden aan de stagiair? De stagiair heeft het recht om gelijk behandeld te worden aan andere medewerkers. In deze webinar van 45 minuten helpen we u bij het organiseren van een leerwerkklimaat waarbinnen het voor iedereen prettig is om te leren en te werken.

 

Kijk webinar

Objectief oordelen

Als praktijkopleider wordt u gevraagd om een oordeel te vellen over de stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt echter voor een deel het succes van de stagiair. In deze webinar van 45 minuten krijgt u inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg kunnen staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut kunnen worden. 

 

Kijk webinar