Scholing voor praktijkopleiders

Afbouw en onderhoud

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. Met diverse scholingsmogelijkheden biedt SBB de kennis en vaardigheden die u daarvoor nodig hebt.

Individuele basisworkshops

Een basisworkshop voor beginnende praktijkopleiders met geen of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten duurt een dagdeel. U kunt ze alle drie of apart volgen. Als u ze alle drie volgt, dan adviseren wij u met module 1 te beginnen. De workshops worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Workshop 1: Kennismaken en motiveren

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • op een goede manier kennismaken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
 • verschillende gesprekstechnieken toe te passen door te oefenen met een aantal basisgespreksvaardigheden, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • de student te motiveren om zich te ontwikkelen

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • gesprekstechnieken
 • motivatie
Workshop 2: Instructie en feedback geven

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goede instructie te geven, zodat de student zo snel en veilig mogelijk de handeling beheerst
 • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord

 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • feedback
 • instructie geven
Workshop 3: Begeleidingsgesprekken voeren en beoordelen

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goed en resultaatgericht gesprek te voeren met de student
 • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
 • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
 • inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kunnen staan, ofwel hoe je tot een objectieve beoordeling komt

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • voortgangsgesprekken voeren
 • (ontwikkelingsgericht) beoordelen
 • communicatieve vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen

 

  Meld u aan voor een individuele workshop

   

  Incompanyworkshops

  Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseren we ook incompanyworkshops. Wilt u meer weten of wilt u een incompanyworkshop organiseren? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. 

  E-learnings

  Naast de workshops kunt u in uw eigen tempo een e-learning volgen. Op dit moment bieden wij u de modules 'Objectief oordelen en feedback geven' en 'Maatwerk bieden in begeleiding'. Later volgen meer modules.

  Volg een e-learning

   

  Webinars

  In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde SBB drie webinars over het bieden van gelijke kansen in het mbo. Deze webinars kunt u terugkijken.

  Selecteren zonder vooroordelen

  We hebben allemaal stereotypen. Onze hersenen werken nu eenmaal zo. Het helpt ons om informatie snel te verwerken en om een inschatting van personen te maken. Maar wat zijn stereotypen nu eigenlijk? Welke soorten zijn er? Welk effect kunnen ze hebben en hoe kun je de invloed van stereotypering bij de selectie van stagiairs verminderen?

  Kijk webinar

   Gelijke behandeling op de werkvloer

  Fijn dat u een mbo-student de kans geeft om stage bij u te lopen. Weet u dat uw leerbedrijf de belangrijke taak heeft om een sociaal veilig leerwerkklimaat te bieden aan de stagiair? De stagiair heeft het recht om gelijk behandeld te worden aan andere medewerkers. In deze webinar van 45 minuten helpen we u bij het organiseren van een leerwerkklimaat waarbinnen het voor iedereen prettig is om te leren en te werken.

  Kijk webinar

  Objectief oordelen

  Als praktijkopleider wordt u gevraagd om een oordeel te vellen over de stagiair en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt echter voor een deel het succes van de stagiair. In deze webinar van 45 minuten krijgt u inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg kunnen staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut kunnen worden. 

  Kijk webinar

  SBB Stagecoach

  Met SBB Stagecoach ontvangt u e-mails met praktische tips en informatie, afgestemd op de fase waarin uw student zich bevindt. Lees meer over Stagecoach.