Scholing voor praktijkopleiders

Afbouwonderhoud

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. Met diverse scholingsmogelijkheden biedt SBB de kennis en vaardigheden die u daarvoor nodig hebt.

Basisworkshops voor beginnende praktijkopleiders

Voor beginnende praktijkopleiders met geen of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten organiseren we zowel fysieke basisworkshops op locatie, als online basisworkshops. Beide varianten worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Bij de fysieke basisworkshops op locatie staan steeds twee modules centraal. Deze workshops duren 4 tot 4,5 uur. Wij vullen het aanbod regelmatig aan met nieuwe locaties.

Bij de online basisworkshops staat steeds één module centraal. Het volgen van de eerste module is een voorwaarde om ook andere modules te kunnen volgen. Er kunnen maximaal vijf personen per groep deelnemen. Deze bijeenkomsten duren 1 tot 1,5 uur.

Module 1 Een succesvolle start

In module 1 gaan we aan de slag met technieken die helpen om de start van de stage of leerbaan succesvol te laten verlopen. En dat begint met kennismaken met een student. We oefenen met diverse gesprekstechnieken en u leert om de verwachtingen van uzelf en van uw student op elkaar af te stemmen. Ook gaan we in op een succesvolle eerste werkdag van de student en hoe u zo snel mogelijk een sociaal veilige leeromgeving creëert.

Module 2 Motiveren

In module 2 staat motiveren centraal. We gaan in op de factoren die invloed hebben op de motivatie van een student én op de motivatie van uzelf als praktijkopleider. We bespreken een aantal motivatietheorieën en kijken hoe u deze in de praktijk kunt toepassen. U leert herkennen wanneer en waardoor de motivatie van een student negatief wordt beïnvloed en hoe u daar, samen met de student, een positieve draai aan kunt geven.

Module 3 Instructie geven

In module 3 gaan we oefenen met instructie geven. We leren dat iedere student op zijn eigen manier instructie nodig heeft. We kijken naar het belang van individuele leerstijlen en hoe u kunt aansluiten bij het niveau en de kennis van uw student. Ook leert u – door onder meer het stellen van vragen – te achterhalen of een student u daadwerkelijk heeft begrepen en of u de instructie op maat heeft aangeboden aan uw student.

Module 4 Feedback geven

In module 4 draait het om feedback geven. We oefenen hoe je iemand kunt aanspreken op zijn gedrag zonder de relatie te verstoren. U krijgt uitleg over de feedbackregels en over hoe u deze in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. We gaan in op het verschil tussen waarnemen en interpreteren en welke invloed dit heeft op het geven van feedback.

Module 5 Begeleidingsgesprekken voeren

In module 5 kijken we naar het belang van het voeren van begeleidingsgesprekken. We discussiëren over de vraag wie verantwoordelijk is voor het voeren van deze gesprekken. Daarnaast kijken we naar het belang van begeleidingsgespreken voor u en de student. U leert hoe u zo’n gesprek voorbereidt, wat het doel is en hoe u samen met de student tot afspraken komt.

Module 6 Ontwikkelingsgericht beoordelen

In module 6 gaan we dieper in op ontwikkelingsgericht beoordelen. We oefenen met waarnemen en objectiviteit en gaan in op het verschil tussen ontwikkelingsgericht beoordelen en kwalificerend beoordelen. U leert criteria op te stellen om zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen en de valkuilen herkennen die de objectiviteit kunnen beïnvloeden.

Wilt u een incompanyaanvraag doen voor beginnende praktijkopleiders? Vraag uw adviseur praktijkleren naar de mogelijkheden.

Beschikbare data en aanmelden


Webinars

We organiseren regelmatig webinars rondom interessante thema's.

Bekijk de webinars


E-learnings

Naast de workshops kunt u in uw eigen tempo een e-learning volgen. Op dit moment bieden wij u de modules 'Objectief oordelen en feedback geven' en 'Maatwerk bieden in begeleiding'. Later volgen meer modules.

Volg een e-learning


SBB Stagecoach

Met SBB Stagecoach ontvangt u e-mails met praktische tips en informatie, afgestemd op de fase waarin uw student zich bevindt.

Lees meer over Stagecoach