Basisworkshops voor beginnende praktijkopleiders

Afbouw en onderhoud

Als praktijkopleider begeleidt u studenten in de beroepspraktijk. Dat vraagt om bijzondere vaardigheden. Daarom organiseren we workshops. Er zijn zowel workshops voor individuele praktijkopleiders in de regio als incompanyworkshops voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers.

De workshops leveren de basiskennis en -vaardigheden die u nodig hebt om mbo-studenten te begeleiden. Ze zijn dus bedoeld voor beginnende praktijkopleiders met géén of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten.

Een workshop voor individuele praktijkopleiders duurt een dagdeel. De basisworkshops kunt u in een reeks van drie modules of als losse module volgen. Als u kiest voor een reeks dan adviseren wij module 1, 2 en 3 in oplopende volgorde te volgen. De workshops worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Module 1: Matching en voorbereiding

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
 • dat het mbo uit verschillende opleidingsniveaus bestaat
 • wat de verantwoordelijkheden zijn als leerbedrijf en wat hij van de school, de student en SBB mag verwachten
 • inzicht te verkrijgen in de rol en taken van de praktijkopleider
 • planmatig werkzaamheden te organiseren die aansluiten op het niveau van de opleiding en het niveau van de student

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • gesprekstechnieken, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • rol en taak leerbedrijf, praktijkopleider, school en SBB
 • het BPV Protocol: afspraken over wie wat doet tijdens de beroepspraktijkvorming
 • het bpv-plan

Module 2: Begeleiden

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • de student te motiveren om zich te ontwikkelen
 • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord
 • een goede instructie te geven

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • motivatie
 • feedback
 • instructie geven

Module 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goed en resultaatgericht voortgangsgesprek te voeren met de student
 • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
 • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
 • inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een objectieve beoordeling komt

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • voortgangsgesprekken voeren
 • beoordelen
 • communicatieve vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen

Meld u aan voor een of meer individuele workshops

Lees de algemene voorwaarden voor de basisworkshops voor praktijkopleiders

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een incompanyworkshop organiseren? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. U vindt zijn of haar contactgegevens door in te loggen op Mijn SBB.