Workshops en e-learnings voor praktijkopleiders

Afbouw en onderhoud

Als praktijkopleider begeleidt u mbo-studenten in de beroepspraktijk. De workshops van SBB zorgen voor de basiskennis en -vaardigheden die u daarvoor nodig hebt. Ze zijn dus bedoeld voor beginnende praktijkopleiders met géén of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten.

Individuele basisworkshops

Een basisworkshop voor individuele praktijkopleiders duurt een dagdeel. U kunt ze alle drie of apart volgen. Als u ze alle drie volgt, dan adviseren wij u met module 1 te beginnen.

Module 1: Matching en voorbereiding

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren
 • dat het mbo uit verschillende opleidingsniveaus bestaat
 • wat de verantwoordelijkheden zijn als leerbedrijf en wat hij van de school, de student en SBB mag verwachten
 • inzicht te verkrijgen in de rol en taken van de praktijkopleider
 • planmatig werkzaamheden te organiseren die aansluiten op het niveau van de opleiding en het niveau van de student

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • gesprekstechnieken, zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • rol en taak leerbedrijf, praktijkopleider, school en SBB
 • het BPV Protocol: afspraken over wie wat doet tijdens de beroepspraktijkvorming
 • het bpv-plan

Module 2: Begeleiden

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • de student te motiveren om zich te ontwikkelen
 • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord
 • een goede instructie te geven

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • motivatie
 • feedback
 • instructie geven

Module 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen

Leerdoelen

De praktijkopleider leert in deze workshop:

 • een goed en resultaatgericht voortgangsgesprek te voeren met de student
 • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/interesse van de deelnemer
 • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen
 • inzicht te krijgen in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een objectieve beoordeling komt

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze workshop:

 • voortgangsgesprekken voeren
 • beoordelen
 • communicatieve vaardigheden: vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen

De workshops worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Meld u aan voor een individuele workshop


Incompanyworkshops

Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseren we ook incompanyworkshops. Wilt u meer weten of wilt u een incompanyworkshop organiseren? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. 

E-learnings

Naast de workshops kunt u in uw eigen tempo een e-learning volgen. Op dit moment bieden wij u de modules 'Objectief oordelen en feedback geven' en 'Maatwerk bieden in begeleiding'. Later volgen meer modules.

Volg een e-learning