Basisworkshops voor praktijkopleiders

Afbouw en onderhoud

Als praktijkopleider begeleidt u studenten in de beroepspraktijk. Dat vraagt om bijzondere vaardigheden. Daarom organiseren we workshops. Er zijn zowel workshops voor individuele praktijkopleiders in de regio als incompanyworkshops voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers.

De workshops leveren de basiskennis en -vaardigheden die u nodig hebt om mbo-studenten te begeleiden. Ze zijn dus bedoeld voor praktijkopleiders met geen of weinig ervaring in het begeleiden van mbo-studenten.

Een workshop voor individuele praktijkopleiders duurt een dagdeel. De modules zijn in een willekeurige volgorde en afzonderlijk van elkaar te volgen. De workshops worden verzorgd door ervaren workshopleiders van SBB. Deelname is kosteloos.

Module 1: Matching en voorbereiding

Doelstelling

 • De praktijkopleider leert op een goede manier kennis te maken met een student, zodat hij weet wat de student al kan en wat hij wil leren.
 • Hij krijgt inzicht in de verschillende opleidingsniveaus binnen het mbo.
 • Hij krijgt inzicht in de verantwoordelijkheden als leerbedrijf en wat hij van de school, de student en SBB mag verwachten.
 • Hij is beter in staat om planmatig werkzaamheden te organiseren die aansluiten op het niveau van de opleiding en het niveau van de student.

Onderwerpen

 • Introductiegesprek
 • Nederlands onderwijssysteem
 • BPV Protocol (afspraken over wie wat doet tijdens de beroepspraktijkvorming)
 • Opleidingsplan (hulpmiddel) voor de praktijkopleider

Module 2: Begeleiden

Doelstelling

 • De praktijkopleider is beter in staat om de student te motiveren om te ontwikkelen.
 • Hij is beter in staat om de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord.
 • Hij leert een goede instructie te geven en gaat hiermee zelf aan de slag tijdens de workshop.

Onderwerpen

 • Motivatie
 • Feedback
 • Instructie geven

Module 3: Ontwikkelingsgericht beoordelen

Doelstelling

 • De praktijkopleider leert een voortgangsgesprek te houden waarbij hij de denkkracht bij de student legt.
 • Hij is beter in staat om de student bij te sturen, door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling van de student.
 • Hij krijgt inzicht in de valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kunnen staan.

Onderwerpen

 • Voortgangsgesprek voeren
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Ontwikkelingsgericht beoordelen

Meld u aan voor een of meer individuele workshops

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u een incompanyworkshop organiseren? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren. U vindt zijn of haar contactgegevens door in te loggen op Mijn SBB.