Arbeidsmarkttrends

Trendrapport ICT en creatieve industrie

Wat is de invloed van ‘digital twins’, ‘social media’ en digital services op de sector ICTCI? Lees het hier.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Specialistisch vakmanschap

Lees meer over: toenemend gebruik van scan- en 3D-technieken, verschuivingen van taken, personalisering en co-ondernemerschap.

Rapport oorzaken stagetekorten

Actieplan

Wat zijn de oorzaken van stagetekorten ten tijde van de coronapandemie? In hoeverre waren deze corona-gerelateerd of structureel? Op deze vragen geeft dit rapport antwoord.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Zorg, welzijn en sport

Hoe veranderen robots, sensoren en het Internet of Medical Things de zorg? En welke rol speelt Sport in de stap naar preventieve gezondheidzorg? Lees het hier.

Erkende leerbedrijven

Het aantal leerbedrijven per sector en regio.

Stages en leerbanen

Basiscijfers Jeugd

Deze rapportages tonen het aantal erkende leerbedrijven en laten we het aantal stages en leerbanen zien dat per maand van start ging.

Studenten

Basiscijfers Jeugd

Bekijk (de ontwikkeling van) het aantal studenten en gediplomeerden per regio, beroepsgroep en opleiding.

Stagetekorten en ontwikkelingen

Trendlijnen en tekorten per opleiding en per regio.

Kerncijfers mbo-kwalificaties

SBB ondersteunt doelmatige beleidskeuzes met feiten en cijfers over instroom, doorstroom en arbeidsmarktperspectief.

Handel

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Ict en creatieve industrie

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Specialistisch vakmanschap

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Techniek en gebouwde omgeving

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Voedsel, groen en gastvrijheid

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Zorg, welzijn en sport

Rapportage arbeidsmarkt

Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt voor gediplomeerden van mbo-opleidingen.

Handel

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Ict en creatieve industrie

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Specialistisch vakmanschap

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Techniek en gebouwde omgeving

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Voedsel, groen en gastvrijheid

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Zorg, welzijn en sport

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Rapportage bpv

In deze rapportage staan de aantallen studenten, bpvo’s en leerbedrijven. Ook toont de rapportage voor studenten de kans op het vinden van stage of leerbaan.

Kansen

Basiscijfers Jeugd

Bekijk per regio de meest kansrijke opleidingen. En bekijk de sectoren waar jongeren na hun WW aan de slag gaan.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Zakelijke dienstverlening en veiligheid

In dit rapport meer over slimme algoritmes, chatbots, doe-het-zelf samenleving, pro-actief beveiligen tot samenwerking in de keten.

Werkzoekenden

Basiscijfers Jeugd

We tonen hoeveel jonge geregistreerd werkzoekenden er zijn in Nederland, regio’s en gemeenten en wat hun opleidingsniveau is. Ook laten we de nieuwe WW-uitkeringen naar regio zien.

Keuzedelen

Informatie over het aanbod van keuzedelen door mbo-instellingen en keuzes van studenten.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.

Vacatures

Basiscijfers Jeugd

Bekijk (de ontwikkeling van) het aantal vacatures. Dit is mogelijk voor zowel de totale vacaturemarkt als voor mbo-vacatures.

Entree

Rapportage

Bekijk actuele informatie per entree-opleiding.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Voedsel, groen en gastvrijheid

Nieuwe ontwikkelingen: van e-hospitality, machinelearning, de eiwit-transitie tot circulair voedingssysteem.

Maatwerk

Inspiratierapport circulaire economie

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Handel

Meer weten over 'Slimme kleding', reverse commerce, customer journey? Lees het trendrapport Handel!

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport Techniek en gebouwde omgeving

Lees meer over: co-bots, circulair, modulair en integraal bouwen, BIM en de inzet van augmented reality.