Aanvraag diplomawaardering bevoegde autoriteiten

Let op! Uitsluitend voor bevoegde autoriteiten. 

Gegevens bevoegde autoriteit

Gegevens diplomahouder

Gegevens gevolgde opleiding

Documenten

Uploadt u de volgende documenten:

  1. Geanonimiseerde kopie te waarderen diploma, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling.
  2. Geanonimiseerde kopie van bijbehorende vakkenoverzicht/cijferlijst van het laatste (eindexamen)jaar, zoals afgegeven door de onderwijsinstelling.
  3. Geanonimiseerde kopie beëdigde vertaling van diploma/vakkenoverzicht (alleen nodig voor documenten opgesteld in niet-westers schrift (bijvoorbeeld Chinees, Arabisch, Farsi).

U kunt alle documenten in een pdf en in een keer uploaden. 

Documenten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Het kan zijn dat wij voor de behandeling van de aanvraag aanvullende informatie nodig hebben. In dat geval nemen wij contact met u op. Met het verzenden van het formulier gaat u akkoord met onze voorwaarden