Mbo-diploma in het buitenland: Europass Certificaatsupplement

Het Europass Certificaatsupplement (CS) is een korte en praktische beschrijving van een Nederlandse mbo-kwalificatie. Hiermee kunt u in binnen- en buitenland laten zien wat u kunt. De informatie komt rechtstreeks uit de kwalificatiedossiers die door de minister van OCW zijn vastgesteld. Het CS is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

CS downloaden

Hebt u een diploma met een crebocode? 

Download gratis uw CS

CS aanvragen

Als het CS van uw opleiding er niet bij staat of niet in de gewenste taal (Nederlands, Engels of Duits) beschikbaar is, dan kunt u kosteloos een CS bij ons aanvragen. 

CS op naam aanvragen

Voor diploma’s die vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet op het leerlingwezen of voor een CS met individuele informatie over uw opleiding kunt u tegen betaling een certificaatsupplement op naam aanvragen.

Voor bekostigde onderwijsinstellingen

U kunt het CS aanvragen door een e-mail te sturen naar nlnrp@s-bb.nl.

CS niet mogelijk 

Een certificaatsupplement is niet mogelijk voor niet volledig afgeronde mbo-opleidingen, zoals certificaten en deelkwalificaties. Ook voor branchediploma’s, Middenstandsdiploma’s of diploma’s Algemene ondernemersvaardigheden kunt u geen CS aanvragen.

Waarde mbo-diploma in het buitenland

Als u in het buitenland werkt of studeert, dan is het waardevol om uw Nederlandse mbo-diploma te laten waarderen in het land van bestemming. U ziet in het overzicht per land bij welke organisatie u hiervoor terecht kunt.

Europass: voor internationale studie, stage of baan

Het Europass Certificaatsupplement is onderdeel van Europass. Dit is een set documenten die u nog verder helpen om uw kennis en vaardigheden in het buitenland te laten zien. Kijk voor meer informatie op Europass.nl.

Procedure en betaling 

Binnen vier werkweken behandelt SBB uw aanvraag. De behandeltermijn gaat in zodra alle benodigde documenten en de eventuele betaling zijn ontvangen.

Betaling CS op naam 

Een certificaatsupplement op naam kost € 114. Het bedrag kunt u overmaken naar:

IBAN-nummer NL 46 RABO 0167 8898 34
ter attentie van SBB, Zoetermeer
Vermeld bij de overschrijving de achternaam en geboortedatum van de diplomahouder.

Kan SBB uw aanvraag niet in behandeling nemen? Dan ontvangt u € 87 retour. De gemaakte administratiekosten van € 27 ontvangt u niet terug.

Vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Diplomawaardering, tel. 079 321 79 30 (maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur) of via nlnrp@s-bb.nl.

Voor het behandelen van uw aanvraag verwerkt SBB persoonsgegevens. SBB gaat voorzichtig en conform geldende wet- en regelgeving met uw gegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SBB.

Start uw aanvraag

Zie ook: