Gereglementeerde beroepen en beroepserkenning

Student en praktijkopleider in de zorg

In de EU-lidstaten (waaronder Nederland) en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn verschillende beroepen gereglementeerd of beschermd. Dit zijn beroepen waarvoor wettelijke toegangsregelingen gelden, zoals voor het beroep Apothekersassistente. Daarnaast bestaan in Nederland ook gereglementeerde opleidingen.

Is uw beroep gereglementeerd?

Welke beroepen gereglementeerd zijn, verschilt per EU-lidstaat. Wilt u weten of een beroep gereglementeerd is in Nederland of een andere EU-lidstaat? Kijk in de Database van de Europese Commissie. Hier vindt u per land een overzicht van gereglementeerde beroepen en bevoegde autoriteiten.

Wilt u werken in een gereglementeerd beroep?

Wie in een gereglementeerd beroep wil werken, moet een verzoek indienen bij de daarvoor bevoegde autoriteit. De contactgegevens van de autoriteit staan in de database op het tabblad ‘competent authorities’. Iedere EU-lidstaat heeft een Assistentiecentrum (AC) dat informatie geeft. In Nederland is dat Nuffic. De afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB werkt samen met Nuffic en is het aanspreekpunt voor mbo-beroepen.

Hoe vraagt u een AC-verklaring aan?

Wilt u met een Nederlands diploma in het buitenland werken in een gereglementeerd beroep? Dan kunt u kosteloos een Engelstalige AC-verklaring aanvragen. Een AC-verklaring geeft informatie over de toepassing van de Europese richtlijn voor beroepserkenning op een Nederlandse kwalificatie. Deze verklaring is bedoeld als hulpmiddel bij de aanvraag van beroepserkenning in een andere EU-lidstaat.

  • Vraag een AC-verklaring voor opleidingen op hbo- en wo-niveau aan bij Nuffic.
  • Vraag een AC-verklaring voor opleidingen op mbo-niveau aan via ons formulier.

Kijk voor meer informatie over beroepserkenning op de website van de Kamer van Koophandel (KVK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is ook informatie in het Engels.

Wat zijn gereglementeerde opleidingen?

Gereglementeerde opleidingen zijn gericht op de uitoefening van een specifiek beroep. Iemand die in Nederland een gereglementeerde opleiding heeft afgerond en in een andere EU-lidstaat in een gereglementeerd beroep wil werken, komt in principe in aanmerking voor beroepserkenning, ook al is het beroep in Nederland niet gereglementeerd. De bevoegde autoriteit in het land van vestiging beoordeelt of de gevolgde opleiding voldoet aan de gestelde toegangseisen voor het beroep.

Welke opleidingen zijn gereglementeerd?

Beroepsopleidingen op mbo-kwalificatieniveau 3 en 4 die zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gereglementeerde opleidingen. Dit geldt ook voor alle erkende 3- en 4-jarige beroepsopleidingen op mbo-niveau die tot het jaar 1999/2000 werden aangeboden. Onder opleidingen met een bijzondere structuur verstaan we gereglementeerde opleidingen waarbij ook het beroep gereglementeerd is.

Start uw aanvraag