Beroepserkenning (beschermde beroepen)

Student en praktijkopleider in de zorg

In de EU-lidstaten zijn verschillende beroepen gereglementeerd of beschermd. Dit zijn beroepen waarvoor (wettelijke) toegangsregelingen gelden, bijvoorbeeld verpleegkundige. Welke beroepen gereglementeerd zijn kan per EU-lidstaat verschillen.

Wie in een gereglementeerd beroep wil werken, moet een verzoek tot erkenning van het diploma indienen bij de daarvoor bevoegde autoriteit. Iedere EU-lidstaat heeft een Assistentiecentrum (AC) dat hierover informatie geeft. In Nederland is dit Nuffic. De afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB werkt samen met Nuffic en is het aanspreekpunt voor mbo-beroepen.

Wilt u met een buitenlands diploma in Nederland werken? Kijk dan in de Engelstalige lijst met beroepen of u toestemming nodig hebt om uw beroep uit te oefenen in Nederland.

Wilt u met een Nederlands diploma in het buitenland werken in een gereglementeerd beroep? Dan kunt u bij SBB (kosteloos) een AC-verklaring aanvragen voor uw mbo-diploma. Vul hiervoor onderstaande bijlage in. Met de AC-verklaring kunt u in het land van bestemming toestemming vragen om in het beroep te werken.

Gereglementeerde opleiding

Sommige opleidingen zijn ook gereglementeerd. Dit betekent dat het beroep niet is gereglementeerd maar de opleiding wel. In Nederland zijn alle mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 gereglementeerd. Dit wordt toegelicht in de Engelstalige uitleg gereglementeerde opleidingen.

Deze uitleg kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie: www.beroepserkenning.nl