Regionale samenwerking

Afbeelding rietdekken

Bij een tekort aan stageplaatsen en leerbanen coördineert de regionaal adviseur-onderwijs arbeidsmarkt van SBB alle acties van de samenwerkende partijen.

Lees meer

Afbeelding Leisure

SBB heeft een aantal instrumenten voor goede beroepenvoorlichting. Een juiste studiekeuze voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Lees meer

Afbeelding tegelzetten

SBB werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid samen met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners.

Lees meer

Afbeelding doktersassistent

Onze regionaal adviseurs bevorderen de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt met beleidsadviezen en producten en diensten.

Lees meer

Afbeelding melkveehouderij

SBB ondersteunt de samenwerkende partijen in de regio met verschilllende producten en diensten.

Lees meer