Regionale samenwerking

Autotje

SBB werkt ook samen in de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarvoor zijn regioteams samengesteld. In elk regioteam zitten adviseurs praktijkleren, een regionaal coördinator, een regionaal adviseur en een adviseur jongeren met een beperking.

De regioteams werken met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners aan vraagstukken rond jeugdwerkloosheid, stagetekorten en schooluitval.