De kracht van praktijkleren in het mbo

Een praktische, effectieve bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB zich sterk.

In de positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo' beschrijven we een reeks concrete, samenhangende voorstellen die ons in staat stellen om de producten en diensten die we nu al bieden voor het initiële beroepsonderwijs óók in te zetten voor de grote groep van volwassenen.

Blader door de positionpaper

Bekijk de bladerbare versie van de positionpaper en zoom in op pagina's.

Download de positionpaper

Download de positionpaper als pdf (3 MB).

Bekijk het filmpje

Uitgeschreven tekst van deze video

De kracht van praktijkleren in het mbo
Impuls aan een leven lang ontwikkelen

Wendy Beerman, gemeente Almere
Je moet zelf de noodzaak inzien van een leven lang ontwikkelen. Intrinsieke motivatie, daar begint het mee.

Arjen Binkhorst, Bonarius Bedrijven
Het maakt ons niet zoveel uit wat je achtergrond is. Als je gemotiveerd bent om in de techniek iets te bereiken, zorgen wij voor de rest.

Tjeerd Willem Hobma
Alles wat we in Volandis doen past in de context van 'werk veilig, houd plezier en kijk vooruit'. Dat begrijpt elke vakman en onder 'kijk vooruit' verstaan we ook: je leven lang ontwikkelen.

Vincent van Drie, zelfstandig meubelrestaurator
Ik kom er de laatste tijd achter in mijn vak als meubelrestaurator, dat het antiek en het materiaal naar de achtergrond verdwijnt en dat het verhaal achter mijn werk en achter het object steeds belangrijker wordt.

Elise Nieuwhof, 's Heeren Loo
Je kunt niet meer denken: ik doe dit werk tot mijn zeventigste. Je wilt ook gemakkelijk van baan kunnen switchen.

Bas de Lege, FNV
Het zou fijn zijn als mensen voor een gesprek zelf achter de computer kunnen gaan zitten en naar hun mogelijkheden zoeken.

Robert Goedhart, Technicom
Met dit opstapje kun je alvast een deel van je mbo-diploma verzilveren. Vervolgens kun je zelf beslissen of je de opleiding direct af wilt maken, of dat je eerst werkervaring op gaat doen en in een later stadium je opleiding afmaakt.

Gerda van de Kaa, ROC Mondriaan
Naast de les op school ontmoet ik de studenten ook in de digitale klas. Dat betekent dat ik vanuit huis lesgaf en ook zij achter hun laptop thuis met een kopje koffie de lessen konden volgen.

Jolanda de Graaff, Van der Valk Hotels
Het is fijn dat we gebruik kunnen maken van de kennis van de SBB-adviseurs in de regio. En ook van de tips over de subsidieregelingen en de leuke interessante webinars.

Jos Kleiboer, Koninklijke Metaalunie
Praktijkleren kost bedrijven veel tijd en dus geld. De overheid mag best iets tegenover die enorme inzet van bedrijven en hun werknemers zetten, zoals de subsidie Praktijkleren.

Bas ter Weel, SEO Economisch Onderzoek
In de berekening zijn we ervan uitgegaan dat iedereen recht heeft op een universitaire opleiding. De een maakt dat bedrag direct op en de ander neemt dat potje mee om een leven lang te leren.

De kracht van praktijkleren in het mbo